Sydbank

Styrket ledelsesmuskel i Sydbank

Synthetron

Værktøjet er anvendt med succes i bl.a. Nordfyns Kommune, Aalborg Universitet og Deutsche Bahn

Aarhus Vand

Strategiimplementering og organisationsudvikling

KMD

Skræddersyet ledelsesudviklingsforløb

Arla

Udviklingsforløb for ledere og ledergrupper

Pfizer

Konsulentudvikling på tværs af organisationen

Nadiro

Organisations- og medarbejderudvikling

Folketinget

Ledelsesteamudvikling

Herning Kommune

Ledelsesudvikling og intern udviklingsplatform