Arla

Leverance: Ledelsesudvikling

Vi har gennem det sidste år samarbejdet med UKON om udvikling af alle vores ledere og ledergrupper. Resultaterne er ikke til at tage fejl af – vi har i perioden oplevet en halvering af vores sygefravær, en markant øget produktivitet og en større trivsel hos medarbejderne.

At vi har nået disse resultater skyldes blandt andet, at vi har fået italesat hvad god ledelse er og hvilket ansvar og beføjelser en leder har hos os. Desuden er hver enkelt leders kompetencer til at tage ansvaret på sig blevet forbedret. Tilbagemeldingerne er også, at medarbejderne kan mærke en større tydelighed hos lederne. Vi er blevet bedre til at flytte ansvaret ud i organisationen, så der er kortere fra det man ser til det man agerer på.

Jeg oplever, at forløbet er blevet tilpasset direkte til os – det er kun hos os, det kan se sådan ud. UKON har i den grad formået at leve sig ind i vores organisation og de udfordringer, vi har stået med. Konsulenterne er fleksible og til rådighed – og igennem samarbejdet med dem, har jeg fået langt mere end jeg forventede. De opdager, når den enkelte leder har brug for lidt ekstra sparring og tager initiativ til at justere forløbet, så det vi har sat os for lykkes på bedste vis.

UKON er gode til at løse opgaver, der kræver at vi forandrer os – de kan kort sagt lave et forløb, der er designet præcist til os og sikrer udvikling i den retning vi definerer. (Herunder er de særligt gode til at tilpasse niveauet til de mennesker, der indgår i forløbet.)

Mogens Bøgh Petersen

Tilbage til: Kundecases