KMD

Leverance: Lederudvikling

Jeg har oplevet samarbejdet med UKON som rigtig godt. De er professionelle, tager opgaven alvorligt og får hurtigt forstået problemstillingen.

En af de ting vi samarbejder om er vores årlige lederudviklingsforløb. UKON er gode til at kombinere deres viden om lederudvikling med en viden om hvad der rør sig i KMD. De omsætter kort sagt teori til KMD kontekst så det bliver nærværende og brugbart for os. UKON arbejder meget virkelighedsnært – også i oplæg og øvelser på modulerne – det er det der gør at det skiller sig ud fra andre. De er i høj grad i stand til at tilpasse forløbet og indholdet til vores hverdag og virkelighed – det gør det nærværende og relevant.

Lederne har fået en større selvindsigt og viden om hvilke virkemidler de har at gøre brug af. Den enkelte leder har fået forståelse for hvordan de hver især kan bidrage og bringe deres kompetencer i spil. Jeg vil sige at vi har fået bedre ledere – blandt andet fordi de har erkendt hvad de skal og hvad de ikke skal og fordi de har fået en bred værktøjskasse indenfor ledelse. Men mest af alt har det været den personlige udviklingsdel der har rykket mest. De har flyttet sig.

Jeg oplever at lederne får nogle bidder af gangen. Derefter går de hjem og arbejder med det og får det brugt i hverdagen. Vekselvirkningen mellem modul, samtale og brug i hverdagen er det der har givet effekten.

Jeg oplever en meget stor professionalisme – det er bare i orden det der bliver leveret. Desuden oplever jeg en stor villighed til at samarbejde med os om at udvikle modulerne. Det er blevet et nært og tæt samarbejde som har gjort at vi kunne tilpasse forløbet til det der rør sig lige nu. Der bliver ikke ført timeregnskab og jeg oplever stor fleksibilitet.

UKON er kendetegnet ved et fagligt højt niveau – jeg har oplevet en god kombination af forskellige konsulenter som har hvert deres specialistområde. UKON har evnet at have en perfekt balance og har sat det rigtige team fra gang til gang. Det betyder at jeg har oplevet et rigtig godt match til vores behov.

UKON har et godt ry i hele organisationen og de enkelte konsulenter bliver husket for deres store faglighed – de har noget at komme med. De konsulenter jeg har mødt har også en stor styrke indenfor det relationelle – det betyder meget at det er nogle man kan have tillid til og at det faglige niveau er højt. Jeg har selv udviklet mig af samarbejdet undervejs.

Sabina Folden
HR Udviklingskonsulent, KMD

Tilbage til: Kundecases