Styrket ledelsesmuskel i Sydbank

Stærk og nærværende ledelse på alle ledelsesniveauer er et afgørende element i Sydbanks arbejde med deres strategiske ambition. Siden 2013 har UKON og Sydbank samarbejdet tæt om at understøtte bankens strategisk ambition og de forretningsmæssige mål igennem fokuserede, high impact ledelsesprogrammer.

 

Baggrund: Tæt på ledelse som motor for forandringer

For Sydbank der markerer sig som en af de største aktører i den danske banksektor, der er kendetegnet som et stærkt konkurrencepræget marked underlagt høj regulering, er ambitionerne høje, når det gælder om at sikre ledelseskraft på alle niveauer. Stærk ledelse i Sydbank er nøglen til at indfri forretningsmæssige potentialer samt drive de forandringer, der sikrer udviklingsbevægelsen. Igennem tæt dialog med Sydbanks øverste ledelse og HR-funktion hjælper UKON, gennem skræddersyede ledelsesprogrammer, med at geare organisationen til at realisere den ønskede strategiske ambition. Som bærende element arbejdes med ”tæt-på-ledelse”, som katalysator for holdbar implementering: Tæt på forretningen. Tæt på lederen. Tæt på medarbejderen.

 

Proces: Tre håndtag til at sikre effekt

Særligt tre grundprincipper er afgørende for effekten af programmerne. Disse principper sikrer stærk kobling af aktuelle ledelsesressourcer og -potentialer op imod de strategiske ambitioner og implementeringen af decentrale mål.

  • Strategi og mål i centrum: Alle aktiviteter er designet og bliver gennemført i et tæt samspil mellem UKON, den strategiske ledelse i Sydbank og HR-funktionen. Dette sikrer, at lederudviklingen løbende udvikles og sker i overensstemmelse med den strategiske ambition, ledelsesrytmer og tæt på forretningsbehovene. Dermed giver programmerne stærkere betingelser for at accelerere implementering samt udvikle ledelseskompetencerne til næste niveau i banken.
  • Tæt på den enkeltes praksis: Den forretningsmæssige opgave er i forgrunden, og der er en tæt kobling til den enkeltes ledelsespraksis i arbejdet med udvikling af ledelsespotentialet: Hvad er mine forretningsmæssige mål? Hvilken bevægelse er der behov for i mit forretningsområde? Hvad er afgørende for at lykkes? Og hvilken type ledelse kalder det på hos mig? Hvad er mine ressourcer? Hvad er det nye jeg skal lære? Igennem dialoger, sparringsgrupper, træning og øvelser arbejdes der tæt på den enkeltes praksis, personlige ressourcer, barrierer, styrker og udfordringer i ledelsesstil.
  • Aktionslæring: Princippet om aktionslæring er et grundelement. I stedet for at tale om ledelse, arbejdes der konkret med ledelsesindsatser og ledelsesadfærd i praksis. Dette sker gennem Personlig Professionelle Ledelsesudviklingsprojekter, som blandt andet udvikles gennem direkte feedback, træning, simuleringer, rollespil. Hertil kommer konkret ”hands on” arbejde med strategier og planer for forandringsledelse i eget ansvarsområde. Aktionslæringen sikrer, at der arbejdes med konkrete og reelle ledelsesopgaver i forhold til strategi og mål samtidig med, at egen læring og lederudvikling accelereres. Metoderne understøtter, at arbejdet med ledelsesudvikling er vedkommende, hjælpsomt og med tilpas nerve.

 

Resultater: Løft til forretning og markante ledelsesryk

Programmerne har bidraget til at accelerere implementeringshastigheden og succesraten lokalt (i filialer og stabe) i forhold til aktuelle strategier, mål og forandringer. Dette er dokumenteret i en lang række af deltagernes aktionslæringsprojekter og de dertil hørende resultater.

Deltagerne rapporterer om stort individuelt udbytte, personlige udviklingsryk og fremgang i forretningsmæssig performance. Som sideeffekt er netværk og relationerne på tværs af organisatoriske grænser (linje/stab, geografi, mellem ledelseslag etc.) udbygget, hvilket bidrager til et endnu stærkere, fælles ledelsesfundament og styrkelse af den grænsekrydsende ledelse.

Tilbage til: Kundecases