SYNTHETRON

Værktøjet er anvendt med succes i en lang række organisationer, bl.a.:

 

Nordfyns KommuneBorgerinddragelse og politikformulering

Nordfyns Kommune afholdte en online debat som supplement til den ”klassiske” høringsproces, for at henvende sig bredere til borgere, og borgere som typisk fravælger fysiske høringsmøder. Omdrejningspunktet var en ny politik for trafik og mobilitet. Undervejs fulgte fagudvalg og ledere fra administrationen diskussionen i realtime og kunne derved opleve drøftelsen folde sig ud online. Sessionen producerede data i form af input på temaer samt perspektiver, der optog borgerne i Nordfyns Kommune inden for kollektiv trafik, IT infrastruktur, sikkerhed, aktive og grønne transportformer og meget andet. Perspektiver og input blev brugt videre af fagudvalget ind i processen for politikformuleringen. Feedback fra borgerne til Nordfyns Kommune var blandt andet, at værktøjet gav mulighed for at gå i dialog med kommunen – en dialog man ellers ville have fravalgt, såfremt den var betinget af fysisk fremmøde.

 

Aalborg Universitet – Strategiformulering

Som et led i en ny strategi ” Viden for Verden” inviterede Aalborg Universitet studerende og ansatte med til debat om den nye strategi for de administrative områder på universitetet. I alt deltog 64 i en 1 ½ times online session.

Den administrative chefgruppe inviterede organisationen ind til en drøftelse af fokusområder og forslag til indsatser på baggrund af et udkast til strategien. Under sessionen blev der spurgt ind til deltagernes overordnede indtryk af strategien, indsatser og forslag til konkrete skridt og aktiviteter.

”Målet med diskussionsforummet var, at få indtryk, holdninger og perspektiver på strategien for at kvalificere den endelige administrative strategi og indsamle konkrete forslag til handlingsplaner.

Der var på intet tidspunkt under 50 aktive deltagere, hvilket vi er meget tilfredse med. Det viser, at der var stor interesse i at deltage i debatten. Desuden fungerede systemet rigtig godt, og der var ikke nogen tekniske problemer”

Niels Dahl Thellufsen, specialkonsulent i Rektorsekretariatet.

 

Deutsche Bahn – Implementering af strategi

Sammen med vores samarbejdspartnere i Synthetron forestod UKON faciliteringen af en virtuel strategi session for Deutsche Bahn. Deutsche Bahn brugte Synthetron som værktøj til at engagere og inddrage over 3.000 mellemledere (som repræsenterede en organisation på 380.000 ansatte) omkring implementering af ny strategi. Alle medarbejdere var samlet i forbindelse med et personalearrangement omkring strategien. Som en del af programmet var der afsat tid til drøftelser og stillingtagen til strategien. Medarbejdere var her fordelt i 7 virtuelle workshops, som via bærbar PC interaktivt drøftede i grupper med over 100 deltagere særlige strategiske temaer, som topledelsen ønskede feedback på. De overordnede konklusioner og highlights fra diskussionen blev over frokost præsenteret for medarbejderne på stedet, som derved fik en hurtig feedback på deres bidrag samt fælles billeder af synspunkter og holdninger fra en gruppe på mere end 3.000 kolleger. Dataene fra sessionen blev yderligere bearbejdet og overleveret til topledelsen efterfølgende, som brugte grundlaget til at kvalificere handlingsplaner og implementering af strategien.

Tilbage til: Kundecases