Our publications

Selected publications

Agger, A. & Tortzen, A (2015). Forskningsreview om samskabelse, University College Lillebælt. Read the article here

De Jongh, M. (2015). 6 råd om at lede samskabelse. Lederweb.dk 08.08.15. Read the article here

Fogsgaard, M. (2015). 6 ledelsesredskaber, der motiverer mere end løn. Lederweb.dk 13.02.15. Read the article here

Fogsgaard, M. (2015). Teori U skjuler magten i moderne ledelse. Lederne.dk nr. 7, juli/august 2015. Read the article here

Tortzen, A. (2015). Sammen skaber vi noget bedre. Danske Kommuner 05. Read the article here

Trillingsgaard, A. (2015). Ledelsesteamet gentænkt. Chapter 1 og 2. Dansk Psykologisk Forlag. Read the chapters here

Trillingsgaard, A. (2015). Professionel forsimpling. Lederweb.dk. Read the article here

Trillingsgaard, A. (2015). 3 forældede forståelser af ledelsesteam. Uddannelse og udvikling nr. 1 2015. Read the article here

Trillingsgaard, A. (2011). Udvikling af ledelsesteam skal tages alvorligt. Lederweb.dk 16.06.11. Read the article here

Trillingsgaard, A. & Albæk, K. (2011). Det møgbeskidte ledelsesteam, opgør med det naiv-harmoniske teamideal. I C. Elmholdt & L. Tanggard (Red.), Følelser i ledelse. Århus: KLIM. Read the article here

Trillingsgaard, A., & Petersen, K. P.(2013). Forbyd lederudvikling – Brug kræfterne på at udvikle ledelse. Ledelseidag.dk nr. 8, september. Read the article here

 

Other publications

Agger, A. og Tortzen, A (2015) Forskningsreview om samskabelse, University College Lillebælt

Cohr Lützen, D., De Jongh, M. & Poder, K. (2014). 5 glimt fra verdens største ledelseskonference, Ledelse i Dag, 8, aug/sept.

De Jongh, M. (2013). Group Dynamics in the Citizens’ Assembly on Electoral Reform (dr. thesis). Read the article here

De Jongh, M. (2013). Sagen i centrum. Magisterbladet.

De Jongh, M. (2011). Første skridt mod den lyttende commune. Danske Kommuner.

De Jongh, M. (2007). Citizen participation becomes mature. Journal for Communication, the Netherlands.

De Jongh, M. (2007). 140 votes, one advice: citizens participate in Citizens’ Assembly on Electoral Reform. Journal for Communication, the Netherlands.

De Jongh, M. (2006). Stop the ‘pseudo talk’: how can a management team be developed into a successful team? Journal for Communication, the Netherlands.

De Jongh, M. & Nielsen, T. (2014). Et nyt paradigme for mangfoldighedsledelse, Ledelse i Dag, 1, dec/jan.

De Jongh, M. & Poder, K. (2014). Ledelse af co-creation og samarbejde på tværs, Ledelse i Dag, 9, okt.

De Jongh, M. & Tortzen, A. (2014). Magt og afmagt i borgerinddragelse. In: Elmholdt, C. & Fogsgaard, M.K. (2014). Magt i organisationer, Klim, Aarhus. p. 213-239.

Elmholdt, Claus Westergård & Fogsgaard, Morten Kusk (2014). Behovet for at binde sammen frem for at adskille: Nye metaforer for ledelse af tværgående samarbejde. Erhvervspsykologi, Vol. 12, Nr. 2, 06.2014.

Elmholdt, Claus Westergård & Fogsgaard, Morten Kusk. (2014). Magt i organisationer – introduktion. I  Morten Kusk Fogsgaard & Claus Elmholdt. (red) Magt i organisationer. Klim

Elmholdt, Claus Westergård; Fogsgaard, Morten Kusk (2014). Tal samarbejdet frem. Lederweb.dk, 28.02.2014

Fogsgaard, Morten Kusk & Elmholdt, Claus Westergård (2014). Hård og blød magt i ledelse. I  Morten Kusk Fogsgaard & Claus Elmholdt. (red) Magt i organisationer. Klim

Fogsgaard, Morten Kusk & Elmholdt, Claus Westergård (2014). Leder, brug din magt!. Ledelse i dag, 5, maj.

Fogsgaard, Morten Kusk & Elmholdt, Claus Westergård (2014). Magt i organisationer. Klim

Fogsgaard, Morten Kusk; Elmholdt, Claus Westergård (2014). Magt: tre former du skal kunne balancere imellem. Lederweb.dk, 28.05.2014.

Fogsgaard, Morten Kusk; Kathrine Kirk Bebe, Anne (2014). Seks initiativer der motiverer dine medarbejdere. Ledelse i dag, 7, sep.

Justesen, A, Sewerin, L., Tortzen, A. & De Jongh, M. (2014). Køge Kommune har fået et borgerinddragelseskorps. Danske Kommuner, 35, p.16-17. Read the article here

Kjærulff, A., Munk, W., Tortzen, A. & De Jongh, M. (2012). Dialogen har løftet Center for Sundhed. Danske Kommuner, 27, p.24-25. Read the article here

Nielsen, K. J., & Trillingsgaard, A. R. (2007). Myter om team – Organisationspsykologiske erfaringer med problemer i team. In R. Stelter & M. Bertelsen (red.), TEAM – Udvikling og læring. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Schrøder, J.E., Nielsen, H., Tortzen, A. & De Jongh, M. (2011). Første skridt mod den lyttende kommune. Danske Kommuner, 25, p.32-33. Read the article here

Tortzen, A. (2014). Kommunen som faciliterende leder af samskabelse – analyse af en dansk case. Paper til NOPSA konference, Gøteborg, august 2014

Tortzen, A. (2013). Vi skal lære at tale om det, der er vanskeligt. Center for Borgerdialog, 2013.

Tortzen, A (2009). Borgerdialog og inddragelse, I: Kommunalt folkestyre – overblik og indblik, COK

Tortzen, A (2008). Borgerinddragelse – demokrati i øjenhøjde,  JØP

Tortzen, A.; Agger, A.; Skoven, J. & De Jongh, M. (2013). Håndbog i bestyrelsesarbejde. 7 redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen, Domea.

Trillingsgaard (2011) Mønsterbrydende ledergrupper. Ledelsesstafetten: Denoffentligesektor.dk

Trillingsgaard, A. (2011) Ledelse der rykker. Psykolog Nyt , 7

Trillingsgaard, A. (2010). Udviklingsepisoder i ledelsesteams. ErhvervsPhD-afhandling ved Center for Dialog og Organisation, AAU. Århus: Udviklingskonsulenterne A/S.

Trillingsgaard, A. R. (2009). Alliancen er kernen. Psykolog Nyt, 8, 24–26.

Trillingsgaard, A. R. (2009). Nyt forskningsprojekt hjælper ledergrupper med at rykke. Ledelse i dag.

Trillingsgaard, A. R. (2008). Udviklingsryk i ledergrupper. In H. Alrø & S. Frimann (red.), Kommunikation og organisationsforandring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Trillingsgaard, A. R. (2002). Fejl som drivkraft for kompetenceudvikling. In H. H. Larsen & C. Svabo (red.), Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Trillingsgaard, A. R., & Henriksen, M. (2012). Fra ny-tænkning til ny-interaktion, interaktionsinnovation i ledergrupper. I Bendixen & Nickelsen (red.), Innovationspsykologi. København: Dansk Psykologisk Forlag

Trillingsgaard, A. & Petersen, K. P (2014) Investing in the production of leadership. Leadingeffectively.com. Read the article here

Voldsgaard, V. (2013). Sagen i centrum, Magisterblad, 13, p. 47-49.

 

Back to: Research