Et aktivt forskende hus

Vores rådgivning bygger på solid teori og dokumenterede metoder.

Derfor holder vi os ikke bare ajour med den nyeste internationale forskning inden for ledelse og organisationspsykologi. Vi forsker også selv for at opbygge ny viden, som kan komme vores kunder til gavn. Vores ambition er at være blandt de bedste i verden til at bygge bro mellem akademisk indsigt og hverdagens ledelsesudfordringer. Vi VIL flytte feltet fagligt.

Som kunde og samarbejdspartner hos UKON oplever man den forskningsbaserede tilgang ved:

  • At vores metoder er velfunderede og gennemprøvede
  • At vi kender styrker og svagheder ved de gængse teorier og tilgange
  • At vi hurtigt opdager, vurderer og omsætter ny viden, …
  • … men ikke halser tankeløst efter den nyeste managementmode.

Gennem vores forskning kan vi

  • gå teoretisk i dybden – bl.a. med flere ErhvervsPhD-projekter
  • udføre analyser med kort vej fra idé til resultat
  • bidrage aktivt i internationale forskningsfællesskaber
  • involvere kunder og andre eksperter i at udvikle ny viden
  • løfte kompetenceniveauet hos alle UKON’s konsulenter
  • styrke UKON’s ledelsestænkning med nye ideer og impulser.

UKON’s forskning koordineres af ph.d. Anders Trillingsgaard, forskningschef og partner i UKON.

Tilbage til: Forskning