Vores artikler

Udvalgte publikationer

Kurs, Koordinering og Commitment

De Jongh, M., Trillingsgaard, A. & Tøth, Thomas (2015). Fra dansk til global ledelse. Ledelse i Dag. Læs artiklen her

Trillingsgaard, A. (2015). Ledelsesteamet gentænkt. Kapitel 1 og 2. Dansk Psykologisk Forlag. Læs kapitlerne her

Trillingsgaard, A. (2015). Professionel forsimpling. Lederweb.dk. Læs artiklen her

Trillingsgaard, A. (2015). 3 forældede forståelser af ledelsesteam. Uddannelse og udvikling nr. 1 2015. Læs artiklen her

Trillingsgaard, A. (2011). Udvikling af ledelsesteam skal tages alvorligt. Lederweb.dk 16.06.11. Læs artiklen her

Trillingsgaard, A. (2011). Udvikling af ledelsesteam skal tages alvorligt. Lederweb.dk 16.06.11. Læs artiklen her

Trillingsgaard, A. & Albæk, K. (2011). Det møgbeskidte ledelsesteam, opgør med det naiv-harmoniske teamideal. I C. Elmholdt & L. Tanggard (Red.), Følelser i ledelse. Århus: KLIM. Læs artiklen her

Trillingsgaard, A., & Petersen, K. P.(2013). Forbyd lederudvikling – Brug kræfterne på at udvikle ledelse. Ledelseidag.dk nr. 8, september. Læs artiklen her

Samskabelse

Agger, A. & Tortzen, A (2015). Forskningsreview om samskabelse, University College Lillebælt. Læs artiklen her

De Jongh, M. (2015). 6 råd om at lede samskabelse. Lederweb.dk 08.08.15. Læs artiklen her

De Jongh, M. & Poder, K. (2014). Ledelse af co-creation og samarbejde på tværs, Ledelse i Dag, 9, okt. Læs den her

Tortzen, A. (2015). Sammen skaber vi noget bedre. Danske Kommuner 05. Læs artiklen her

Fogsgaard, M. (2015). 6 ledelsesredskaber, der motiverer mere end løn. Lederweb.dk 13.02.15. Læs artiklen her

Fogsgaard, M. (2015). Teori U skjuler magten i moderne ledelse. Lederne.dk nr. 7, juli/august 2015. Læs artiklen her

 

 

Øvrige publikationer

Agger, A. og Tortzen, A (2015) Forskningsreview om samskabelse, University College Lillebælt

Bentzen, T (2016). 5 misforståelser om tillid. denoffentlige.dk. Læs artiklen her

Bentzen, T (2016). Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer. PhD-afhandling ved Institut for Samfund og Globalisering, RUC. Læs afhandlingen her Tillidsbaseret styring og ledelse Del-1 og Tillidsbaseret styring og ledelse Del 2

Bentzen, T (2015). Der er brug for parterapi mellem tillid og kontrol. denoffentlige.dk. Læs artiklen her

Bentzen, T (2015). At generobre kontrol over kontrollen. altinget.dk. Læs artiklen her

Bentzen, T (2014). Syv springende punkter på vejen til tillid. altinget.dk. Læs artiklen her

Cohr Lützen, D., De Jongh, M. & Poder, K. (2014). 5 glimt fra verdens største ledelseskonference, Ledelse i Dag, 8, aug/sept.

De Jongh, M. (2013). Group Dynamics in the Citizens’ Assembly on Electoral Reform (dr. thesis). Læs artiklen her

De Jongh, M. (2013). Sagen i centrum. Magisterbladet.

De Jongh, M. (2011). Første skridt mod den lyttende commune. Danske Kommuner.

De Jongh, M. (2007). Citizen participation becomes mature. Journal for Communication, the Netherlands.

De Jongh, M. (2007). 140 votes, one advice: citizens participate in Citizens’ Assembly on Electoral Reform. Journal for Communication, the Netherlands.

De Jongh, M. (2006). Stop the ‘pseudo talk’: how can a management team be developed into a successful team? Journal for Communication, the Netherlands.

De Jongh, M. & Nielsen, T. (2014). Et nyt paradigme for mangfoldighedsledelse, Ledelse i Dag, 1, dec/jan. Læs den her

De Jongh, M. & Tortzen, A. (2014). Magt og afmagt i borgerinddragelse. In: Elmholdt, C. & Fogsgaard, M.K. (2014). Magt i organisationer, Klim, Aarhus. p. 213-239.

Elmholdt, Claus Westergård & Fogsgaard, Morten Kusk (2014). Behovet for at binde sammen frem for at adskille: Nye metaforer for ledelse af tværgående samarbejde. Erhvervspsykologi, Vol. 12, Nr. 2, 06.2014.

Elmholdt, Claus Westergård & Fogsgaard, Morten Kusk. (2014). Magt i organisationer – introduktion. I  Morten Kusk Fogsgaard & Claus Elmholdt. (red) Magt i organisationer. Klim

Elmholdt, Claus Westergård; Fogsgaard, Morten Kusk (2014). Tal samarbejdet frem. Lederweb.dk, 28.02.2014

Fogsgaard, Morten Kusk & Elmholdt, Claus Westergård (2014). Hård og blød magt i ledelse. I  Morten Kusk Fogsgaard & Claus Elmholdt. (red) Magt i organisationer. Klim

Fogsgaard, Morten Kusk & Elmholdt, Claus Westergård (2014). Leder, brug din magt!. Ledelse i dag, 5, maj.

Fogsgaard, Morten Kusk & Elmholdt, Claus Westergård (2014). Magt i organisationer. Klim

Fogsgaard, Morten Kusk; Elmholdt, Claus Westergård (2014). Magt: tre former du skal kunne balancere imellem. Lederweb.dk, 28.05.2014.

Fogsgaard, Morten Kusk; Kathrine Kirk Bebe, Anne (2014). Seks initiativer der motiverer dine medarbejdere. Ledelse i dag, 7, sep.

Justesen, A, Sewerin, L., Tortzen, A. & De Jongh, M. (2014). Køge Kommune har fået et borgerinddragelseskorps. Danske Kommuner, 35, p.16-17. Læs artiklen her

Kjærulff, A., Munk, W., Tortzen, A. & De Jongh, M. (2012). Dialogen har løftet Center for Sundhed. Danske Kommuner, 27, p.24-25. Læs artiklen her

Nielsen, K. J., & Trillingsgaard, A. R. (2007). Myter om team – Organisationspsykologiske erfaringer med problemer i team. In R. Stelter & M. Bertelsen (red.), TEAM – Udvikling og læring. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Schrøder, J.E., Nielsen, H., Tortzen, A. & De Jongh, M. (2011). Første skridt mod den lyttende kommune. Danske Kommuner, 25, p.32-33. Læs artiklen her

Tortzen, A. (2014). Kommunen som faciliterende leder af samskabelse – analyse af en dansk case. Paper til NOPSA konference, Gøteborg, august 2014

Tortzen, A. (2013). Vi skal lære at tale om det, der er vanskeligt. Center for Borgerdialog, 2013.

Tortzen, A (2009). Borgerdialog og inddragelse, I: Kommunalt folkestyre – overblik og indblik, COK

Tortzen, A (2008). Borgerinddragelse – demokrati i øjenhøjde,  JØP

Tortzen, A.; Agger, A.; Skoven, J. & De Jongh, M. (2013). Håndbog i bestyrelsesarbejde. 7 redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen, Domea.

Trillingsgaard (2011) Mønsterbrydende ledergrupper. Ledelsesstafetten: Denoffentligesektor.dk

Trillingsgaard, A. (2011) Ledelse der rykker. Psykolog Nyt , 7

Trillingsgaard, A. (2010). Udviklingsepisoder i ledelsesteams. ErhvervsPhD-afhandling ved Center for Dialog og Organisation, AAU. Århus: Udviklingskonsulenterne A/S.

Trillingsgaard, A. R. (2009). Alliancen er kernen. Psykolog Nyt, 8, 24–26.

Trillingsgaard, A. R. (2009). Nyt forskningsprojekt hjælper ledergrupper med at rykke. Ledelse i dag.

Trillingsgaard, A. R. (2008). Udviklingsryk i ledergrupper. In H. Alrø & S. Frimann (red.), Kommunikation og organisationsforandring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Trillingsgaard, A. R. (2002). Fejl som drivkraft for kompetenceudvikling. In H. H. Larsen & C. Svabo (red.), Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Trillingsgaard, A. R., & Henriksen, M. (2012). Fra ny-tænkning til ny-interaktion, interaktionsinnovation i ledergrupper. I Bendixen & Nickelsen (red.), Innovationspsykologi. København: Dansk Psykologisk Forlag

Trillingsgaard, A. & Petersen, K. P (2014) Investing in the production of leadership. Leadingeffectively.com. Læs artiklen her

Voldsgaard, V. (2013). Sagen i centrum, Magisterblad, 13, p. 47-49.

Tilbage til: Forskning