Forskningsprojekter

Vores forskningsenhed bygger på en klar målsætning om at skabe sammenhæng mellem akademisk indsigt og hverdagens ledelsesudfordringer. Derfor samarbejder vi med de bedste universiteter i Danmark og udlandet på at udvikle praksisnær forskning, der nytænker det faglige felt inden for ledelses- og organisationsudvikling.

UKON’s aktuelle forskningsprojekter

Aktuelle erhvervs-PhD projekter:

Macro and Micro Design in Strategy Implementation

Projektets formål er at undersøge, hvordan organisationsdesign kan understøtte strategiimplementering. Projektet fokuserer på, hvordan ledere på forskellige organisatoriske niveauer tilpasser organisationens design til særlige omstændigheder i deres del af organisationen, hvordan designet påvirker deres mulighed for at udøve ledelse, og hvordan ledelsestiltag på forskellige niveauer bliver koordineret.

Projektet styres af organisationskonsulent og erhvervs PhD stipendiat, Marianne Livijn, i samarbejde med ICOA (Interdisciplinary Center of Organizational Architecture) ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Hvad er organisationsdesign – og hvordan kan det forstås som en ledelsesproces?

Hvad vil det egentlig sige at designe en organisation, og hvordan gør man det bedst? I organisationsteorien udgør organisationsdesign et felt med mange divergerende meninger. Én der kan hjælpe os med hvad organisationsdesign er for en størrelse, er Marianne Livijn, chefkonsulent i UKON, der i samarbejde med Aarhus Universitet arbejder på en ErhvervsPhD om organisationsdesign. I denne artikel skaber Marianne klarhed over, hvad der rører sig indenfor feltet, og hvorfor det er relevant for organisationer og ledere at arbejde med organisationsdesign.

Læs om organisationsdesign her.

Magtprocesser i grænsekrydsende ledelse

Forskningsprojektets formål er at undersøgelse, hvorledes magtprocesser enten fremmer eller hæmmer grænsekrydsende ledelse i offentlige organisationer. Projektet inkluderer både et fokus på de tværgående arbejdsprocesser omkring driftsopgaver samt muligheden for udvikling, innovation og kreativitet som et resultat af ledelse på tværs af organisatoriske grænser, som eksempelvis siloer og faggrænser. Da mange af værdikæderne i det offentlige netop går på tværs af organisatoriske enheder, adresserer projektet et behov for en ledelsesforståelse, der sætter de tværfaglige og tværorganisatoriske arbejdsprocesser i front. Omdrejningspunktet for forskningsprojektet er dermed de elementer i ledelse, som skaber sammenhæng mellem organisationens mange aktører og kan kobles til organisationens overordnede mål og strategier.

Projektet ledes af Morten Fogsgaard i samarbejde med Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.

 

Øvrige aktuelle forskningsprojekter:

ALIGN

Projektet ledes af Anders Trillingsgaard i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og ekstern konsulent fra SourceWise, Thomas Tøth. ALIGN udspringer af UKONs arbejde med kurs, koordinering og commitment i ledelsesteams. Læs mere om projektet her, og se den seneste rapport her.

UKONs samarbejde med Chris Ernst om grænsekrydsende ledelse

UKON arbejder aktuelt sammen med den anerkendte internationale forsker Chris Ernst om at afdække, hvordan ledere kan nedbryde siloer og accelerere de tværgående organisatoriske værdikæder. Morten Fogsgaard, chefkonsulent og partner i UKON, har igennem længere tid samarbejdet med både Chris Ernst fra The Bill & Melinda Gates Foundation og Donna Chrobot-Mason fra University of Cincinnati.

Læs mere her

 

Erhvervs-PhD projekter gennemført i UKON regi:

Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer, 2016

Tina Øllgaard Bentzen’s  afhandlingen stiller skarpt på, hvordan man konkret kan arbejde med tillidsbaseret styring og ledelse og de barrierer og rolleforandringer, som kan opstå i processen. For organisationer, som gerne vil arbejde med at styrke tilliden gennem styring og ledelse, er der inspiration at hente, ift. hvordan man konkret kan omsætte ambition til praksis. F.eks. konkretiseres det, hvordan tillid og kontrol spiller sammen, og hvad der skal til, for at kontrol opleves som meningsfuld af de ansatte. Det tydeliggøres også, hvordan både forskellige ledelsesniveauer, men også medarbejdere og tillidsrepræsentanter får en væsentlig rolle i implementeringen af tillidsbaseret styring og ledelse

Hent inspiration i Ph.d. afhandlingen Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer_Del 1 og Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer_Del 2

Samskabelse af velfærd – ledelsesmæssige udfordringer og muligheder, 2016

Projektet er udarbejdet af Anne Tortzen i samarbejde med Institut for Samfund og Globalisering på RUC.

Group Dynamics in the Citizens’ Assembly on Electoral Reform, 2013

Projektet er udarbejdet af Manon de Jongh i samarbejde med fakultet for Ledelse og Organisationsvidenskab, Utrecht Universitet, Holland. Læs afhandlingen her

Udviklingsepisoder i ledelsesteams, 2010

Projektet er udarbejdet af Anders Trillingsgaard i samarbejde med Center for dialog og organisation, Institut for kommunikation ved Aalborg Universitet. Læs afhandlingen her: Del 1 og Del2

Tilbage til: Forskning