Jonas Holm

Projektkonsulent

  • Bach. psych. fra Aarhus Universitet
  • Studerende på kandidatuddannelsen i psykologi
  • Tre års erfaring med motivation af unge i folkeskole og gymnasium

Jonas er nysgerrig af natur og i særdeleshed inden for erhvervspsykologien. Han er optaget af de udfordringer, der ligger i at optimere et maskineri, der allerede fungerer. Bl.a. derfor arbejdede Jonas i sit bachelorprojekt med begrebet ’motivation’, i et forsøg på at opnå en mere nuanceret forståelse af dette fænomen.

Gennem sit studie har Jonas stræbt efter mest mulig undervisning i arbejds- og organisationspsykologi. Dog er han også optaget af nogle mere alment menneskelige spørgsmål, og han har derfor også arbejdet en del med menneskets hjerne og bevidsthed. Jonas er af den overbevisning, at en dybdegående forståelse af det enkelte individ er af afgørende betydning for løsning af organisatoriske problemstillinger.

Kontakt

+45 86 26 13 66
joh@ukon.dk

Tilbage til: Konsulenter