Lone Thellesen

Associeret

  • Uddannet ergoterapeut, konsulent- og lederuddannelse i Sverige, Danmark og England.
  • Iværksætter og grundlægger af Dacapo as
  • 30 års erfaring som leder, heraf 20 år som direktør i Dacapo as
  • 30 års erfaring som intern og ekstern konsulent i både offentlige og private organisationer
  • Specialer: Ledelse i spændingsfeltet mellem det planlagte og det uforudsigelige, læring ud fra den daglige praksis, relationers betydning for trivsel og vellykkede forandringer, leder- og teamtræning med afsæt i teaterimprovisation.

Lones karriere startede med 15 år i store private virksomheder i jernindustrien, både som leder og medarbejder. Herfra stammer Lones udtalte evne til at snakke, så alle kan forstå det.

Lone er lige nu meget optaget af nye ledelsesformer i det offentlige og samarbejde på tværs i nye fællesskaber og partnerskaber.

Som facilitator er Lone kendt for at kombinere seriøsitet og humor i forløb, hvor den røde tråd er tydelig og alle involveres. Det gælder både i små og store grupper.

Som iværksætter introducerede Lone for 25 år siden interaktivt teater på danske arbejdspladser. Det blev til Dacapo, som også blev frontløbere på den teoretiske organisationsudvikling gennem 15 års tæt samarbejde med Ralph Stacey og Patricia Shaw. Begge førende i forskning indenfor komplekse, interaktive processer – et felt, hvor Lone fortsat ønsker at bidrage med forskning og udvikling.

Gennem 5 år samarbejdspartner med to store forskningsprojekter om brugerdreven innovation, SPIRE på SDU og CLIPS på RUC. Dacapo havde gennem 3 år sit eget forskningsprojekt om ”Relationers betydning for trivsel og forandring”

Lone arbejder på et kompleksitetsteoretisk grundlag under mottoet: Keep it simple.

Kontakt

+45 86 26 13 66
info@ukon.dk

Tilbage til: Konsulenter