Pernille Bøge

Associeret chefkonsulent

 • Cand.mag. fra Roskilde Universitet
 • Efteruddannet: ID Coach, ID Mentor, CMC Konsulent og Growth Edge Coach
 • + 15 års erfaring som konsulent, heraf de seneste 7 som selvstændig ledelsesrådgiver
 • Certificeret: JTI, Teamkompasset, Human Developer, Garuda Kompetence- og lederprofil
 • Pædagogikumspeciale i voksenlæring
 • Associeret chefkonsulent i UKON siden 2018

Pernille hjælper nutidens ledere med at skabe fremtidens organisationer. Hun er en garvet og menneskeklog konsulent, som udforsker, udfordrer og samskaber betydningsfulde løsninger med kunder og samarbejdspartnere. Hendes tilgang er dedikeret, udogmatisk, praksisnær og ambitiøs – altid med kærlig kant og evnen til at turde miste fodfæste.

Pernille har omfattende erfaring med at rådgive om, procesdesigne eller facilitere:

 • Samskabende organisatoriske forandrings- og strategiprocesser
 • Træning i forandringsledelse og facilitering
 • Aktørdrevne workshops og konferencer
 • Leder- og ledelsesudvikling
 • Facilitering af ledernetværk
 • Teamtræning og teamsupervision
 • Executive Mentoring & Growth Edge Coaching

Privat og professionelt er Pernille optaget af strømningerne omkring fremtidens ledelse, fremtidens organisation og ”self-transforming leadership” båret frem af kræfter som Frederix Laloux, Robert Keagan og Jennifer Garvey Berger. Hun aktionsforsker fra 2019 i Leading Humans Institute.

Kontakt

+45 86 26 13 66
info@ukon.dk

Tilbage til: Konsulenter