UKON bidrager på konferencen Business Improvement Districts med perspektiver på helhedsorienteret ledelse til gavn for udvikling af kultur, by- og erhvervsområder. 

Business Improvement Districts er et samarbejde mellem private og offentlige aktører om at udvikle byområders attraktivitet og virksomhedernes innovation til glæde for erhvervsliv, civilsamfund og det offentlige. Konferencen har til formål at fungere som katalysator for udvikling af innovation, bymiljø og kultur i by- og erhvervsområder.

Den aktuelle forandrings- og innovationsdagsorden kalder på ledere, der engagerer sig selv og resten af organisationen i helhedsorienteret tværgående samarbejde og koordinering. UKON bidrager derfor på konferencen med vores forskningsperspektiver på feltet og vil give et bud på, hvordan ledere i udviklingen af deres organisationer og i bestræbelserne efter de innovative løsninger, kan tænke helhedsorienteret, når man går ind i det tværgående samarbejde med det formål at udvikle kultur, by- og erhvervsområder.

Konferencen finder sted d. 29. november kl. 10.30-17.00 på VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Læs mere om konferencen her:

bid-konference-29-11-2017

Tilbage til: Nyheder