I forbindelse med vores konsulent- og lederuddannelse i samskabende processer inviterer UKON til fire faglige formiddage, hvor man kan hente inspiration og indgå i diskussioner om nogle af de temaer, som rør sig inden for tværgående samarbejde og samskabelse

 

Organisatoriske principper for samskabelse – D. 6/11-17 kl. 09.30-12.00 i København
v/ Tina Ø. Bentzen (forsker og adjunkt, RUC)

Fundamentet for at lykkes med at understøtte samskabelse med borger, bruger og civilsamfund er en organisation, som er gearet til de arbejdsformer det kræver. Tina Ø. Bentzen stiller skarpt på styring, ledelse, strukturer og tillid i organisationen og giver et bud på, hvordan vi kan tænke i tidlig inddragelse og samskabelse af kontrolsystemer i den offentlige sektor.

 

Hvordan tænker vi samskabelse? D. 8/12-17 kl. 09.30-12.00 i København
v/ Anne Tortzen (konsulent og ph.d., RUC)

Med udgangspunkt i Anne Tortzens dugfriske forskning om samskabelse i kommunale rammer bliver vi klogere på muligheder og udfordringer ved samskabelse og hvilken ledelse det styringsmæssigt kalder på.

 

Magt, politik og samskabelse – D. 15/1-18 kl. 09.30-12.00 i Aarhus
v/ Morten Fogsgaard (chefkonsulent, ph.d., AAU)
Hvem har magten til at udpege udfordringer, handlinger og muligheder i samskabelse og mellem de organisatoriske enheder? Hvem har magten til at definere, hvad der er den bedste fælles løsning i et felt, hvor der ofte er mange modsatrettede og konkurrerende logikker på̊ spil? Morten Fogsgaard sætter fokus på magtens betydning i ledelse, samskabelse og tværgående samarbejde.

 

Facilitering af tværgående processer – D. 23/2-18 kl. 09.30-12.00 i København
v/ Manon de Jongh (chefkonsulent, ph.d.)

Hvilke dynamikker opstår under overfladen, når vi samarbejder på tværs af organisationer, fagligheder og magtforhold? Og hvordan håndterer vi dem bedst muligt, så vi får de bedst mulige resultater? Manon de Jongh sætter fokus på ledelse og facilitering af tværgående indsatser.

 

Der er få pladser, så skynd dig, hvis du vil være med. Tilmelding er først-til-mølle på akb@ukon.dk

Lokationer:
Aarhus: Brendstrupgårdsvej 13, 2. sal (indgang østgavlen), 8200 Aarhus N
København: Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg

Se mere her:

swipe380x380

Tilbage til: Nyheder