STOR GLÆDE I UKON OVER LANCERING AF BOGEN LEDELSE OG SAMSKABELSE I DET OFFENTLIGE

Med champagneskål og i godt selskab blev UKONs bog om ledelse og samskabelse i den offentlige sektor lanceret d. 4. juni 2018.
Til bogreceptionen på UKONs kontor i København blev bogudgivelsen fejret med store smil fra forfatterne og interessante drøftelser med kunder og samarbejdspartnere. Dialogerne til receptionen koncentrerede sig lystigt omkring spørgsmålet: Hvordan kan samskabelse skabe mening og værdi i organisationer, og hvilket lederskab er nødvendigt i den samskabende organisation?
Bogen giver en række bud på hvordan netop dette spørgsmål kan besvares og inviterer læseren med på en afdækning af muligheder og udfordringer ved grænsekrydsende og samskabte løsninger, hvor mange forskellige parter spiller vigtige roller. Bogens bud kommer ikke uden dramatik, da grænsekrydsende og samskabte løsninger kræver et radikalt brud med den måde, vi tænker organisation og ledelse på.
 

Et bredledelse-og-samskabelse_forside_380x380t korps af forfattere giver i antologien en nuanceret og dybere forståelse af, hvilken opgave der ligger i at arbejde samskabende, og hvilken form for ledelse, der er nødvendig for at understøtte samskabelse i grænsefeltet mellem organisation og samfund. Bogen er redigeret af partner og chefkonsulent i UKON, Morten Kusk Fogsgaard og partner og chefkonsulent i UKON, Manon de Jongh.
”Vi glæder os til at se, hvordan bogen bliver taget imod af dem som dagligt mærker udfordringerne med, men også værdien af arbejdet med samskabelse og grænsekrydsende kommunale indsatser. Vi tror og håber, at bogen kan gøre en positiv forskel” – Manon de Jongh, redaktør på bogen, partner og chefkonsulent i UKON.

Du kan bestille “Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor” på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

 

Working conference i efteråret

Sammen med en række af bogens bidragsydere inviterer UKON til en heldags arbejdskonference, hvor vi retter fokus mod fremtidens offentlige ledelse.
Konferencen sigter mod at klæde offentlige ledere på til morgendagens udfordringer. På konferencen vil vi arbejde med konkrete cases og derfor inspirere, give indblik i værktøjer og konkrete råd til de udfordringer og dilemmaer som offentlige ledere møder.
Konferencen vil finde sted til efteråret i København. Information om program og tilmelding følger.

Følg med på UKONS hjemmeside og linkedIn for mere information.

Tilbage til: Nyheder