NY BOG OM LEDELSE I DET OFFENTLIGE

GLÆD DIG! UKONs bog om ledelse og samskabelse i den offentlige sektor udkommer d. 4. juni 2018
Hvordan kan samskabelse skabe mening og værdi i organisationer, og hvilket lederskab er nødvendigt i den samskabende organisation?ledelse-og-samskabelse_forside_380x380
Debatten om den offentlige sektor, og ikke mindst ledelsen af den, udfolder sig livligt i disse år – ikke bare i ledelseskredse, men også i diskussionen om fornyelse af velfærdsstaten og de offentlige ydelser til dens borgere.
De samfundsmæssige udfordringer i dag er åbenlyse – der skal skabes mere velfærd for mindre. Det kræver grænsekrydsende og samskabte løsninger, hvor mange forskellige parter er med. Og det kræver et radikalt brud med den måde, vi tænker organisation og ledelse på.
Ledere skal ikke længere bare kunne kigge op og ned, de skal også se til siden og ud af egen organisation. Samskabelsesdagsordenen rokker ved den traditionelle forestilling om ledelse og rejser spørgsmålet om, hvordan samarbejdet mellem aktører på tværs af sektorer og organisationer kan styres og ledes, så det giver værdi.

En samskabt bog

UKON har samskabt bogen med et bredt korps af forfattere. Antologien byder ind med perspektiver fra blandt andet politologien, psykologien, antropologien og designtænkningen. Samlet giver bogen en nuanceret og dybere forståelse af, hvilken opgave der ligger i at arbejde samskabende, og hvilken form for ledelse der er nødvendig for, at understøtte samskabelse i grænsefeltet mellem organisation og samfund.
Bogen er redigeret af partner og chefkonsulent i UKON, Morten Kusk Fogsgaard og partner og chefkonsulent i UKON, Manon de Jongh.
”Der er mange guldkorn at hente, om du er studerende, leder eller konsulent.” Anders Raastrup Kristensen, forfatter og ekstern lektor, CBS
”I denne bog kan du finde værktøjer og inspiration til at navigere i rørte vande – og mere end det, du kan være med til at sætte nye standarder for stærkt offentligt lederskab.” Stine Bosse, bestyrelsesformand
”[…] en rigtig velegnet bog til at blive klogere på, hvordan vi lykkes med samskabelse.” Mogens Pedersen, kommunaldirektør i Varde Kommune
”I en moderne skoleleders værktøjskasse er denne bog et centralt værktøj til at anskue og producere ledelse på i et nyt organisatorisk landskab.” Jon Lissner, skoleleder, Trekronerskolen og studerende på Master of Public Governance, CBS
Du kan forudbestille “Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor” på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

Working conference i efteråret

Sammen med en række af bogens bidragsydere inviterer UKON til en heldags arbejdskonference, hvor vi retter fokus mod fremtidens offentlige ledelse.
Konferencen sigter mod at klæde offentlige ledere på til morgendagens udfordringer. På konferencen vil vi arbejde med konkrete cases og derfor inspirere, give indblik i værktøjer og konkrete råd til de udfordringer og dilemmaer som offentlige ledere møder.
Konferencen vil finde sted til efteråret i København. Information om program og tilmelding følger.

Bogreception d. 4. juni 2018
I anledning af at bogen er landet, inviterer UKON på bobler og sommerlig fejring af udgivelsen. Til receptionen vil UKON gerne takke forfatterne for deres bidrag og sige et par ord om ambitionen med bogen. Der bliver mulighed for at tale med forfatterne og networking.
Til receptionen vil det i øvrigt være muligt at få fingre i bogen til en særlig fordelagtig pris og ekstraordinært spare 20%.

Bogreceptionen finder sted d. 4. juni 2018 kl. 15.00-16.30 i vores lokaler på Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg. Tilmelding til akb@ukon.dk senest d. 27. maj 2018.

Tilbage til: Nyheder