UKON har 1. januar 2016 ansat Maiken Rønde Olesen som Organisationskonsulent.

Maiken er psykolog og har 3 års erfaring med konsulentarbejde som bl.a. omfatter praksisnære forskningsundersøgelser, organisationsudvikling, udvikling af lederteam og forandringsledelse. I UKON kommer Maiken, som supplement til sit konsulentarbejde, til at have en intern rolle, hvor hun arbejder med strategisk support for UKONs ledelse.

Tilbage til: Nyheder