Nyt forskningssamarbejde om tværgående uddannelsessamarbejde

Fremtidens velfærdssamfund skal levere bedre service for borgerne og mere kvalitet for pengene. Det er derfor nødvendigt, at faggrupper i stigende grad knytter bånd og samarbejder på tværs af traditionelle faggrænser og sektorer for at skabe helhed og sikre dialog mellem personalegrupper.

For at imødekomme dette behov igangsætter Professionshøjskolen Metropol nu et tværgående uddannelsesforløb, der skal bygge bro på tværs af de professioner, der dagligt huserer på henholdsvis skoler, hospitaler og i kommuner.

Som led i et forskningsprojekt om grænsekrydsende ledelse, følger og understøtter UKONs forsker og chefkonsulent, Morten Fogsgaard i samarbejde med Aalborg Universitet projektet med henblik på at undersøge, hvad der er afgørende for at lede det tværgående samarbejde.

Læs mere om projektet her.

Tilbage til: Nyheder