Fremtidens organisationsdesign kræver stærk ledelsesmuskel

Tendensen på årets konference afholdt af det internationale tidsskrift Journal of Organizational Design var klar: fremtidens organisationsdesign kommer til at stille store krav til organisationens samlede ledelsessystem. Fremtidens organisationsdesign er nemlig ikke en fast form, der stringent skal implementeres i alle organisationens kroge og kanter. Vi skal i stedet lære at se design som noget mere dynamisk, der skal holdes vedlige og tilpasses skiftede omstændigheder både i og omkring organisationen. Det bliver derfor afgørende at ledere på alle lag oparbejder evnen til at tage aktivt del i det løbende arbejde med organisationens design.

Konferencen blev afholdt i Danmark d. 29-31. maj. Årets tema var: ”New trends in organizational design” med deltagende forskere fra bl.a. Harvard Business School, INSEAD, University of California og Carrol School of Management.  UKON’s Chefkonsulent Marianne Livijn deltog på konferencen, da hun aktuelt samarbejder med Aarhus Universitet om en ErhvervsPhD – et forskningsprojekt om organisationsdesign i strategiimplementering.

Læs mere her, om de væsentligste temaer, der blev drøftet på konferencen.

 

Tilbage til: Nyheder