Ph.d. afhandling om tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer.

Tina Øllgaard Bentzen’s  afhandlingen stiller skarpt på, hvordan man konkret kan arbejde med tillidsbaseret styring og ledelse og de barrierer og rolleforandringer, som kan opstå i processen. For organisationer, som gerne vil arbejde med at styrke tilliden gennem styring og ledelse, er der inspiration at hente, ift. hvordan man konkret kan omsætte ambition til praksis. F.eks. konkretiseres det, hvordan tillid og kontrol spiller sammen, og hvad der skal til, for at kontrol opleves som meningsfuld af de ansatte. Det tydeliggøres også, hvordan både forskellige ledelsesniveauer, men også medarbejdere og tillidsrepræsentanter får en væsentlig rolle i implementeringen af tillidsbaseret styring og ledelse.

Hent inspiration i Tina Øllgaard Bentzens Ph.d. afhandling Tillidsbaseret styring og ledelse_Del 1 og Tillidsbaseret styring og ledelse_Del 2

 

Tilbage til: Nyheder