Rundbordsdrøftelse om internationale ledelsesteams

Internationale ledelsesteams gentænkes på fagligt arrangement på Frederiksberg

Torsdag d. 14. januar 2016 åbner UKON op for en spændende eftermiddag med oplæg og rundbordsdrøftelse på kontoret på Frederiksberg.

Temaet for eftermiddagen er internationale ledelsesteams med fokus på, hvordan vi kan forbedre kvaliteten af beslutninger og teamarbejde i internationale/globale ledelsesteams.

  • På trods af at internationale ledelsesteams har eksisteret længe, findes der kun lidt forskning og publiceret viden om, hvordan kvaliteten af internationale ledelsesteams arbejde forbedres.  
  • Internationale ledelsesteams har andre udfordringer end internationale projektteams grundet de særlige komplekse opgaver der er på spil hos et ledelsesteam.
  • Viden og metoder om lokale ledelsesteams kommer ofte til kort ved internationale ledelsesteams grundet eksempelvis distance, kultur og mere komplekse organisatoriske strukturer.

Anders Trillingsgaard vil præsentere vores aktuelle forskning om ledelsesteams og internationale projektteams, hvorefter vi inviterer til en rundbordsdrøftelse af dilemmaer, udfordringer og perspektiver på, hvad der kan være næste skridt i udviklingen af dette felt.

Tilbage til: Nyheder