Samskabelse på dagsorden

Ligesom mange af vores kunder og samarbejdspartnere, er vi i UKON optaget af nye ledelses- og samarbejdsformer i det offentlige. Udfordringen er nemlig åbenlys: Vi skal have mere velfærd for mindre. Det kræver samskabte løsninger, hvor mange forskellige parter er med.

Vi oplever en stigende interesse i samskabelse hos særligt danske kommuner, hvor emnet ofte har strategisk fokus. I øjeblikket arbejder vi med samskabelsesprojekter hos en række forskellige kommuner. Vi undersøger sammen med kunden og deres samarbejdspartnere, hvad begrebet er et svar på i deres specifikke kontekst, hvordan samskabelse kan skabe værdi i deres organisation. Og endelig hvilket lederskab, der er nødvendigt for at skabe øget involvering af interessenter, offentlige besparelser på langt sigt og nytænkning af offentlig velfærd.

Pt arbejder vi med samskabelse i bl.a. Aarhus, Hedensted og Varde kommuner.

I Aarhus Kommune arbejder vi med at indsamle og formidle erfaringer med aktivt medborgerskab. Vi har holdt netværksmøder for medarbejdere på tværs af forvaltninger, der har erfaringer med at samarbejde med borgere og organisationer. Vi har interviewet en række medarbejdere og borgere om deres erfaringer fra nogle af de mange initiativer, der er i gang – og vi er i gang med at samle det hele til et medborgerskabskatalog, som skal inspirere kommunens medarbejdere til mere og bedre samarbejde med borgere og eksterne interessenter.

I Hedensted Kommune udfører vi et stort kulturudviklingsforløb, der skal gøre ledere og medarbejdere i kommunen bedre i stand til at inddrage borgere, virksomheder, civilsamfund og andre interessenter som samskabere af bæredygtig velfærd. Vi arbejder både med samskabelse i forhold til den direkte borgerkontakt, i forhold til inddragelse af frivillige og netværk samt i udvikling af politik og prioritering af ressourcer med borgerne. Formålet med forløbet er bl.a. at styrke det strategiske fokus i samskabelsen og at give deltagerne en mere systematisk tilgang i form af et analytisk overblik og en praktisk værktøjskasse, der gør samskabelse til en del af hverdagen.

I Varde Kommune hjælper vi med at realisere ønsker om mere og bedre samskabelse og samarbejde på tværs. Vi udvikler udvalgs- og byrådspolitikere, kommunale ledere og fagspecialister til at kunne skabe de rette betingelser til at fremme samarbejde med deres kollegaer fra andre afdelinger, frivillige, foreninger, borgere, virksomheder og andre interessenter. Derudover igangsætter vi en række konkrete, samskabte initiativer og eksperimenter, der både fører til bedre resultater i kerneydelsen og skaber muligheder for læring i organisationen. Pt. kører vi et executive lederudviklingsforløb, hvor vi gennem det næste år træner og uddanner en række nøglepersoner til at designe og lede komplekse samskabelsesprocesser.

Vil du vide mere om samskabelse?

6 råd om at lede samskabelse

Sammen skaber vi noget bedre

Samskabelse kræver et radikalt brud med den måde, vi tænker organisation og ledelse på. Derfor arbejder vi med at udvikle hele organisationen, på tværs af fag- og afdelingsgrænser. Vores erfaring og forskning viser, at det giver bedst resultater, når:

  • samskabelse ikke bliver set som det nye sort, men bliver prioriteret, der hvor det giver mening
  • direktionen har strategisk fokus på samskabelse
  • lederne er risikovillige og tålmodige
  • samskabere kan øve sig og organisationen kan lære af deres erfaringer
  • der er fokus på tværgående struktur og mål
  • der er klarhed om opgaven, rammer, roller, og mål
  • tidsrammen er realistisk.

Er du ligesom os optaget af temaet samskabelse? Så har du muligheden for at diskutere, generere indsigter og lade dig inspirere sammen med andre fageksperter, praktikere og ledere den 1. december. Her afvikler vi en gratis online og virtuel tænketank á 1 times varighed. Deltag her

Tilbage til: Nyheder