Hvordan bliver samskabelse vejen til bæredygtige løsninger for fremtidens velfærd?

Billede vision_Samskabelse 21042016_bredDen 19. april samledes politikere, ledere, konsulenter, praktikere og eksperter fra hele Danmark, for sammen at undersøge fremtidens velfærd i lyset af en samskabelsesdagsorden. I UKON har vi et ønske om at bidrage til denne dagsorden – og vi vil samskabe om den. Liselund i Slagelse blev inspirationssted for en hel dag, som en lang række af reflekterende mennesker havde dedikeret til at drøfte udfordringer og muligheder for bæredygtige velfærdsløsninger.

Hvis vi for alvor skal lykkes med at lede og organisere fremtidens velfærd i Danmark, skal vi bryde radikalt med den måde, vi tænker ledelse, organisation og medborgerskab på. Det er en meget spændende og vanskelig udfordring, som vi kun kan lykkes med, ved at samle vores ressourcer og gøre hvad vi kan, for at blive kloge sammen.

Et udpluk af de centrale spørgsmål, der blev genstand for undersøgelse:

  • Vi skal se det som en organisatorisk kompetence at bidrage. Udgangspunktet er et ”vi” – “jeg” er alt for opreklameret. Folk skal kunne tænke sig selv i relation til andre og til egen organisation. Hvilken plads udfylder jeg – fremfor ‘her komme jeg’.
  • Hvad er det for en organisation vi skal skabe for at drifte sikkert OG innovere?
  • Hvad er en god kultur for at imødekomme samskabelse?
  • Hvordan skaber vi rammer, der hjælper ledelse til at afgive styring, og borgere til at have mod til at gå ind i det ukendte.
  • Vi har en magtbase i vores faglighed, men hvordan kan vi arbejde med både fagligheden og borgersiden?
  • Det er vigtigt at tale om hvorfor? – hvad er det for udfordringer vi skal løse med samskabelse? Hvad er det gode liv? F.eks. at være noget betydningsfuldt for andre – har vi opbygget et samfund, hvor man faktisk kan være det?

Fra UKON skal lyde et stort tak til alle, der prioriterede at bidrage til denne dag – vi har lært meget.

Tilbage til: Nyheder