Tillid og kontrol behøver ikke at være modsætninger

Tillid og kontrol behøver ikke at være modsætninger, men kan understøtte hinanden under de rette forudsætninger – vi skal stadig bruge kontrol til at kvalitetssikre, men vi må forstå, hvordan vi designer bedre kontrolsystemer, så det ikke æder al medarbejdernes tid og motivation.

For at vi kan lykkes med balancen mellem tillid og kontrol i etableringen af vores organisatoriske systemer, peger Tinas forskning på, at ledere må inddrage alle i styringskæden i et langt mere seriøst og forpligtende samarbejde, og at det skal ske langt tidligere i processen.

Derudover problematiserer Tina, at mange kun taler om den tillidsbaserede ledelses relationelle aspekt, altså forholdet mellem leder og medarbejder. Dette aspekt er yderst vigtigt, men der er en mere strukturel diskussion, som har været overset hidtil. De styringssystemer og -redskaber, der er definerende for lederens handlerum, bliver ofte fastsat på højere niveauer.  Der er derfor brug for at udfordre opad i styringskæden, så man får mulighed for at lave et servicetjek på de systemer, der er styrende for adfærden i vores organisationer. Tinas forskning peger på, at der er nødt til at være større samklang mellem styringssystemer og ledelsestænkning.

Læs mere her

Tilbage til: Nyheder