Tillid og styring

Tina Øllgaard Bentzen forklarer, at man rundt om i de danske organisationer er styringstrætte. Styringstrætheden skyldes, at mange offentlige organisationer i en årrække har været præget af overstyring.

Styring bliver til overstyring, når der kun er meget lidt plads til den fagprofessionelle vurdering og fleksibiliteten til at tilpasse løsningen til borgerens behov er stærkt begrænset. Det er der, hvor sosu-assistenten sættes til at løse opgaver helt ned på 2 minutters interval uden (i princippet) at skæve til, hvad Hr. Hansens behov er netop i dag. Det er der, hvor socialrådgiveren bruger op mod 80 pct. af sin tid på at leve op til styringskravene – og kun har 20 pct. tilbage til møde med den socialt udsatte.”  Denoffentlige.dk 30.09.2016 Tina Øllgaard Bentzen       

Tina mener, at den politiske interesse i hendes forskning skyldes, at man begynder at se nødvendigheden af at give de etablerede styringssystemer et ”service-tjek”. Man ønsker i højere grad at skabe styringssystemer i offentlige organisationer, som opleves understøttende for det faglige arbejde og samarbejdet med borgeren. Tillidsunderstøttende styring er kontrolsystemer designet så de giver mening for fagprofessionelle og den opgave, der skal løses. Styringen skal muliggøre, at der er tilpas handle- og råderum til at løse opgaven med kvalitet – til gavn for borgerens velfærd. Svaret på tillidsbaseret styring er altså ikke at forkaste kontrol! En offentlig sektor uden nogen form for styring eller kontrol gør det umuligt for borgerne at have tillid til det offentlige som myndighed. Tillid og kontrol er derfor ikke hinandens modsætning!

På politisk niveau inspireres man altså af Tina Øllgaard Bentzens opfordring til at tage styringen op til fælles revision – og undgå tendens til ureflekteret at producere flere styringskrav til organisationerne.

Tilbage til: Nyheder