UKON har en central rolle ved afvikling af NOCAs årsdag d. 18. april 2018: HR’s grænseløse fremtid

Morten Fogsgaard bidrager sammen med Chris Ernst fra USA med at iscenesætte dagen og give perspektiver ift. Grænsekrydsende ledelse.

Anders Trillingsgaard bidrager sammen med Jan Ifversen fra Aarhus Universitet med perspektiver fra vores ALIGN projekt.

Jette Lindhard bidrager sammen med Helle Egdal fra Grundfos med en præsentation af Grundfos’ nyeste globale organisation og ledelse – bygget på grænsekrydsende perspektiver.

Dugfriske Key take aways fra NOCAs Årsdag om HR’s grænssamlet-1804eløse fremtid:

  • Forudsætningen for at organisationer lykkes med grænsekrydsende ledelse er, at direktionen spænder dagsordenen for.
  • Når vi skal arbejde på tværs af siloer betyder det ikke, at vi skal give køb på monofagligheden.
  • Grænsekrydsende ledelse kræver en magtreflekteret tilgang.
  • Vi er dygtige til at lave lederudvikling på lederkompetencer ned i søjlen, men er fattige på tværgående lederudvikling.
  • Når den grænsekrydsende organisation skal bygges, skal HR-strukturen tages med i designet. Det er eksempelvis vigtigt med business partnere tæt på forretningen.
  • Det essentielt med en incitamentsstruktur der ikke spænder ben for tværgående arbejde – tværgående arbejde kalder på tværgående KPI’er.
  • Det afgørende i grænsekrydsende ledelse er at kunne forklare ”the big why” – strategien skal kunne formuleres kort og præcist.
  • Der er et stort potentiale i diversitet og kulturforskelle – men det kræver at vi går fra at være fordomsfulde til analytiske og bliver sensitive over for de kulturelle forskelligheder.

Se programmet her

 

Tilbage til: Nyheder