UKON’s Konsulent- og lederuddannelse

Hovedopgaven i samskabende processer er at skabe de rette betingelser for samarbejdet.

UKONs konsulent- og lederuddannelse vil gøre deltagere, der ønsker at arbejde effektfuldt med samskabelse, bedre i stand til at lykkes med denne opgave. Konsulentuddannelsen består af 6 uddannelsesdage, der styrker deltagerne i at udøve de væsentligste ledelses- og faciliteringsopgaver i samskabelse og samarbejde på tværs.

Læs mere om uddannelsen her.

Tilbage til: Nyheder