Ledelse på tværsYdelser_Ledelse_p_tvaers

Udfordringen er åbenlys. Vi skal have mere velfærd for mindre. Gøre ældre selvhjulpne, skabe sammenhæng i sundhedsydelserne, undgå at unge falder ud over kanten, løse energi- og miljøproblemer etc. Det kræver grænsekrydsende og samskabte løsninger, hvor mange forskellige parter er med. Og det skal ske, uden at enkelte særinteresser blokerer for gode fælles løsninger.

Hvad skal der til for at finde løsninger, der holder? Hverken kommune, region, energiforsyning eller de frivillige organisationer kan alene. Hvis vi skal lykkes, kræver det et radikalt brud med den måde, vi tænker ledelse og organisation på. Udfordringerne er grænsekrydsende og derfor er det nødvendigt, at lederne udvikler deres evne til at samarbejde på tværs om bæredygtige løsninger på en nytænkende måde.

Det vil skabe resultater på tre vigtige bundlinjer:

 • Øget involvering af interessenter – demokratisering
 • Offentlige besparelser på langt sigt
 • Innovation og nytænkning af offentlig velfærd

Det nye ledelsesfokus stiller skarpt på evnen til at:

 • Etablere en fælles vision, der rummer alle interesser
 • Skabe mål og strukturer på tværs både internt og eksternt
 • Skabe tillid mellem parterne og håndtere magtforskelle
 • Håndtere at samarbejde på tværs har særligt vanskelige betingelser

Vores fokus

Vi gør jeres ledere i stand til at stå i spidsen for samskabende processer med samarbejdspartnere og borgere, hvor nye løsninger skal designes uden at I har monopol på hvordan.

Vores tilgang til disse opgaver er en gennemprøvet model, som vi sikrer, at jeres ledere kan arbejde med at komme godt fra start, designe et set-up for succesfuldt samarbejde og sikre handling og resultater.

For os  i UKON er ledelse og samskabelse en vigtig strategisk indsats . Vi  forsker aktivt, deltager i debatten og publicerer jævnligt i feltet mellem teori og praksis.

Vi uddanner jeres ledere til at samskabe de nødvendige resultater.  Det kræver, at de mestrer det ledelseshåndværk, der skal til for at lede, designe og facilitere samarbejde på tværs.

Samarbejde på tværs berører både medarbejdere, ledere og politikere. Derfor arbejder vi med at udvikle hele jeres organisation.

Vi tilbyder bl.a. at:

 • Holde en inspirationsworkshop om samskabelse
 • Understøtte jeres strategiproces for udvikling af en samskabende organisation
 • Uddanne facilitatorer til at lede samarbejdsprocesser på tværs
 • Udvikle politikerne til at tage en ny rolle

Kunder

På det seneste har vi arbejdet med:

 • Visionsproces for den samskabende kommune
 • Den samskabende folkeskole
 • Netværksdrevet vindmølleplanlægning
 • Sundhedsstrategisk ledelse
 • Udvikling af medborgerskab og lokalsamfund

Det sker og er sket i bl.a.Aarhus Kommune, Køge Kommune, Holstebro Kommune, Hvidovre Kommune, Varde Kommune, KL, “Randersklyngen”, Naturstyrelsen, Region Midt, Region Syddanmark og Roskilde Kommune.

Tilbage til: Ydelser