Strategisk organisationsudvikling

Når hele organisationen skal flyttesYdelser_strateg org

I har muligvis selv erfaret, at forandringsprocesser indimellem bliver mere komplicerede og tager længere tid at gennemføre end forventet, eller at det er svært at få organisationens ledere og medarbejdere til at gribe og gøre det nye. At få forandringer til at lykkes hurtigt og effektivt kan være udfordrende, men evnen til at gøre det har markant betydning på bundlinje og engagement.

Strategisk organisationsudvikling er konkret hjælp til:

 • At planlægge og gennemføre forandringer – helt i bund
 • At skabe commitment og udvikle de nye og nødvendige kompetencer hos ledere og medarbejdere
 • At håndtere det besvær og den modstand, der naturligt følger med de fleste større forandringer

Et samarbejde med UKON om strategisk organisationsudvikling tager afsæt i en grundig dialog om de ambitioner eller udfordringer, I har som organisation. Med afsæt i de formulerede mål designer vi en tilpasset proces, der skaber de nødvendige udviklingsryk.

Vi ved fra vores kunder, at vores vigtigste bidrag er evnen til at arbejde med det strategiske og forretningsmæssige i sammenhæng med det psykologiske og relationelle. Vi har modet til at tage fat på det, der er afgørende at ledere, ledelsesteams og medarbejdere får talt om og håndteret – også, når det er svært.

I praksis vil et strategisk udviklingsforløb oftest bestå af en kombination af flere af ydelserne, som tilsammen sikrer, at I får taget det nødvendige ryk.

Vi har blandt andet arbejdet med strategisk organisationsudvikling i:

 • Arla Foods
 • Aarhus Vand
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • GEUS
 • Sydbank
 • Region Midt
 • Randers Kommune
 • Aarhus Kommune

Tilbage til: Ydelser