Succesfulde ledelsesteams

Ledelse er noget, I skaber sammenYDELSER__ledelsesteams

Et udviklingsforløb for jeres ledelsesteam giver på få måneder tydelige resultater – både i form af effektiv ledelse og effekt på jeres organisations performance.

Udvikling af ledelsesteam er relevant, når I som ledelsesteam:

 • Skal udvikle og drive en strategisk forandring. Det kan være på baggrund af en ny strategi, turnaround, fusioner eller behov for mere nytænkning, nye processer eller nye forretningsområder
 • Skal skabe fælles ansvar på tværs. Det kan være produktion og fælles processer, der skal køre igennem hele organisationen, f.eks. lean, sammenhængende patientforløb og kvalitetssikring
 • Skal støbe et stærkere fælles fundament. Det kan være når I har brug for at afdække den fælles ledelsesopgave, udarbejde fælles ledelsesgrundlag, bruge jeres tid mere strategisk eller afstemme forventninger til roller og organisering
 • Skal finde et produktivt konfliktniveau. Det er når I har brug for at kunne tage en åben og direkte dialog om svære emner uden at ryge i personlig konflikt eller glide af
 • Skal gøre  hinanden endnu bedre. Der kan være brug for, at I bliver bedre til at søge sparring, give hjælp og feedback, samt blande jer konstruktivt i hinandens områder
 • Når flere ledelsesteam i organisationen skal løfte sig på en gang. Det er fx når en stor strategisk forandring skal gennemføres, mange teams skal arbejde sammen på et nyt niveau, eller det tværgående ledelsesarbejde skal styrkes gennem hele organisationen.

Kurs, Koordinering og Commitment

Jeres udbytte af et udviklingsforløb er markant mere effektive møder og beslutninger, stærkere præstationer på ledelsesteamets opgaver og øget koordinering på tværs. I får også mere fælles nytænkning. I får håndteret konflikter konstruktivt og I opbygger relationer, der kan holde til svære beslutninger. Når vi samarbejder med ledelsesteamet om udvikling, går vi hurtigt tæt på, udfordrer og rådgiver om, hvad der skal til for at I kan rykke tættere sammen og lykkes med at skabe endnu bedre resultater. Det kalder vi for kurs, koordinering og commitment (KKC).

Vi er det konsulenthus, der har allermest erfaring med effektfuld udvikling af ledelsesteam – også med at udvikle mange team i samme organisation parallelt. Vi forsker på området og har mange velafprøvede metoder og værktøjer. Begge dele formidler vi i bøger, artikler, på video og på konferencer. I vores bog, Ledelsesteamet Gentænkt, får du en grundig indføring i, hvordan udvikling sker med kurs, koordinering og commitment.

Vi har  bl.a. arbejdet med lederteam udvikling hos:

 • KU
 • NNIT
 • Gjesing Mejeri
 • GPP
 • Arla Arinco
 • Norddjurs Kommune
 • Region Syddanmark
 • UCN
 • Folketinget
 • KMD

Tilbage til: Ydelser