Gratis webinar

Gratis webinar

Gratis webinar

Gratis webinar

Gratis webinar

Nej tak til snitflader – ja tak til fælles samarbejdsrum

Nej tak til snitflader – ja tak til fælles samarbejdsrum

Nej tak til snitflader – ja tak til fælles samarbejdsrum

Nej tak til snitflader – ja tak til fælles samarbejdsrum

Nej tak til snitflader – ja tak til fælles samarbejdsrum

Webinar - nej tak til snitflader

Organisatoriske grænseflader skaber mellemrum hvor information, folk og ressourcer hverken er placeret inden for eller uden for, men et sted midt imellem. I mellemrummene er man hverken inkluderet eller ekskluderet og det kan virke besværligt at færdes i de organisatoriske mellemrum. Derfor er vi blevet så glade for at tale om snitflader.

 

I en organisatorisk kontekst handler snitfladeafklaring om koordinering af ansvar og magtbeføjelser. Det handler eksempelvis om at få beskrevet, hvor to faggruppers eller afdelingers kompetence- og ansvarsområder starter og slutter i relation til den fælles overordnede opgaveløsning. I snitfladelogikken blander afdelinger og fagprofessionelle ikke blod. Her er idealet det rene snit, som tydeligt adskiller arbejdsopgaver, ansvar og kompetencefelter. Snitflademetaforen henviser dermed til en indholdsmæssig eller organisatorisk skillelinje mellem to områder, to beføjelser eller lignende. Begrebet refererer altså til elementer, der er adskilte, men samtidigt har noget tilfælles. I UKON mener vi, at det er det fælles, vi skal koncentrere os om frem for at blive skarpe på det adskilte.


Organisationerne skal derfor udnytte mellemrummene og i stedet for at betragte mellemrummene som noget der kalder på en snitfladeafklaring, skal mellemrummene anskues som noget der kalder på etableringen af et samarbejdsrum. Mellemrummene inviterer dermed til at bygge broer mellem afdelinger og giver anledning til at etablere tværgående samarbejde om fælles overordnede mål. Et eksempel er faggrænsen mellem læger og sygeplejersker på en hospitalsafdeling. Den grænse kan blive gjort til en kampplads for fordeling af anerkendelse, ressourcer og opgaver. Men det kan også blive gjort til et konstruktivt samarbejdsrum omkring den fælles opgave; patienten.

 

I webinaret fortæller Morten Fogsgaard om, hvordan du som leder kan skabe fokus på jeres fælles anliggende. Du får viden om, hvordan du kan bruge de organisatoriske mellemrum til at bygge broer mellem afdelinger og etablere et tværgående samarbejde om et fælles overordnet mål.

 

Tidspunkt: 2. oktober 2020 kl. 11:00-11:45

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsblanketten nedenfor eller send en mail til bs@u-k.dk med navn, stilling og organisation. Så sender vi et link til webinaret (Zoom). 

Organisatoriske snitflader kan skabe distance mellem faggrupper og blive til en kampplads om eksempelvis fordeling af anerkendelse, ressourcer og opgaver. Det har konsekvenser for både ledelsen og medarbejderne, og det kan blive besværligt færdes i de omstændigheder. 

I de organisatoriske mellemrum er man hverken inkluderet eller ekskluderet, og det kan virke besværligt at færdes i. Derfor er vi blevet så̊ glade for at tale om snitflader. I en organisatorisk kontekst handler snitfladeafklaring om koordinering af ansvar og magtbeføjelser. Det handler eksempelvis om at få beskrevet, hvor to faggruppers eller afdelingers kompetence- og ansvarsområder starter og slutter i relation til den fælles overordnede opgaveløsning. I snitfladelogikken er der en indholdsmæssig eller organisatorisk skillelinje mellem to områder, to beføjelser eller lignende. Begrebet refererer altså̊ til elementer, der er adskilte, men samtidigt har noget tilfælles. I UKON mener vi, at det er det fælles vi skal koncentrere os om frem for at blive skarpe på det adskilte.  

I webinaret fortæller Morten Fogsgaard om, hvordan du som leder kan skabe fokus på jeres fælles anliggende. Du får viden om, hvordan du kan bruge de organisatoriske mellemrum til at bygge broer mellem afdelinger og etablere et tværgående samarbejde om et fælles overordnet mål. 

Tidspunkt: 2. oktober 2020 kl. 11:00-11:45

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsblanketten nedenfor eller send en mail til
bs@u-k.dk med navn, stilling, organisation og e-mail. Så sender vi et link til workshoppen (Zoom). 

 

Organisatoriske snitflader kan skabe distance mellem faggrupper og blive til en kampplads om eksempelvis fordeling af anerkendelse, ressourcer og opgaver. Det har konsekvenser for både ledelsen og medarbejderne, og det kan blive besværligt færdes i de omstændigheder. 

I de organisatoriske mellemrum er man hverken inkluderet eller ekskluderet, og det kan virke besværligt at færdes i. Derfor er vi blevet så̊ glade for at tale om snitflader. I en organisatorisk kontekst handler snitfladeafklaring om koordinering af ansvar og magtbeføjelser. Det handler eksempelvis om at få beskrevet, hvor to faggruppers eller afdelingers kompetence- og ansvarsområder starter og slutter i relation til den fælles overordnede opgaveløsning. I snitfladelogikken er der en indholdsmæssig eller organisatorisk skillelinje mellem to områder, to beføjelser eller lignende. Begrebet refererer altså̊ til elementer, der er adskilte, men samtidigt har noget tilfælles. I UKON mener vi, at det er det fælles vi skal koncentrere os om frem for at blive skarpe på det adskilte.  

I webinaret fortæller Morten Fogsgaard om, hvordan du som leder kan skabe fokus på jeres fælles anliggende. Du får viden om, hvordan du kan bruge de organisatoriske mellemrum til at bygge broer mellem afdelinger og etablere et tværgående samarbejde om et fælles overordnet mål.

Tidspunkt: 2. oktober 2020 kl. 11:00-11:45

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsblanketten nedenfor eller send en mail til
bs@u-k.dk med navn, stilling, organisation og e-mail. Så sender vi et link til workshoppen (Zoom). 

 

Organisatoriske snitflader kan skabe distance mellem faggrupper og blive til en kampplads om eksempelvis fordeling af anerkendelse, ressourcer og opgaver. Det har konsekvenser for både ledelsen og medarbejderne, og det kan blive besværligt færdes i de omstændigheder. 

I de organisatoriske mellemrum er man hverken inkluderet eller ekskluderet, og det kan virke besværligt at færdes i. Derfor er vi blevet så̊ glade for at tale om snitflader. I en organisatorisk kontekst handler snitfladeafklaring om koordinering af ansvar og magtbeføjelser. Det handler eksempelvis om at få beskrevet, hvor to faggruppers eller afdelingers kompetence- og ansvarsområder starter og slutter i relation til den fælles overordnede opgaveløsning. I snitfladelogikken er der en indholdsmæssig eller organisatorisk skillelinje mellem to områder, to beføjelser eller lignende. Begrebet refererer altså̊ til elementer, der er adskilte, men samtidigt har noget tilfælles. I UKON mener vi, at det er det fælles vi skal koncentrere os om frem for at blive skarpe på det adskilte.  

I webinaret fortæller Morten Fogsgaard om, hvordan du som leder kan skabe fokus på jeres fælles anliggende. Du får viden om, hvordan du kan bruge de organisatoriske mellemrum til at bygge broer mellem afdelinger og etablere et tværgående samarbejde om et fælles overordnet mål.

Tidspunkt: 2. oktober 2020 kl. 11:00-11:45

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsblanketten nedenfor eller send en mail til bs@u-k.dk med navn, stilling, organisation og e-mail. Så sender vi et link til workshoppen (Zoom). 

 

Organisatoriske grænseflader skaber mellemrum hvor information, folk og ressourcer hverken er placeret inden for eller uden for, men et sted midt imellem. I mellemrummene er man hverken inkluderet eller ekskluderet og det kan virke besværligt at færdes i de organisatoriske mellemrum. Derfor er vi blevet så glade for at tale om snitflader.

 

I en organisatorisk kontekst handler snitfladeafklaring om koordinering af ansvar og magtbeføjelser. Det handler eksempelvis om at få beskrevet, hvor to faggruppers eller afdelingers kompetence- og ansvarsområder starter og slutter i relation til den fælles overordnede opgaveløsning. I snitfladelogikken blander afdelinger og fagprofessionelle ikke blod. Her er idealet det rene snit, som tydeligt adskiller arbejdsopgaver, ansvar og kompetencefelter. Snitflademetaforen henviser dermed til en indholdsmæssig eller organisatorisk skillelinje mellem to områder, to beføjelser eller lignende. Begrebet refererer altså til elementer, der er adskilte, men samtidigt har noget tilfælles. I UKON mener vi, at det er det fælles, vi skal koncentrere os om frem for at blive skarpe på det adskilte.


Organisationerne skal derfor udnytte mellemrummene og i stedet for at betragte mellemrummene som noget der kalder på en snitfladeafklaring, skal mellemrummene anskues som noget der kalder på etableringen af et samarbejdsrum. Mellemrummene inviterer dermed til at bygge broer mellem afdelinger og giver anledning til at etablere tværgående samarbejde om fælles overordnede mål. Et eksempel er faggrænsen mellem læger og sygeplejersker på en hospitalsafdeling. Den grænse kan blive gjort til en kampplads for fordeling af anerkendelse, ressourcer og opgaver. Men det kan også blive gjort til et konstruktivt samarbejdsrum omkring den fælles opgave; patienten.

I webinaret fortæller Morten Fogsgaard om, hvordan du som leder kan skabe fokus på jeres fælles anliggende. Du får viden om, hvordan du kan bruge de organisatoriske mellemrum til at bygge broer mellem afdelinger og etablere et tværgående samarbejde om et fælles overordnet mål.

 

Tidspunkt: 2. oktober 2020 kl. 11:00-11:45

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsblanketten nedenfor eller send en mail til bs@u-k.dk med navn, stilling og organisation. Så sender vi et link til webinaret (Zoom). 


 

Tilmeld dig her: 

Tilmeld dig her: 

Kommer formularen ikke frem? Genindlæs da siden. 

Kommer formularen ikke frem? Genindlæs da siden. 

Facilitator

Facilicator

Morten Fogsgaard

Chefkonsulent, Partner

Chefkonsulent, Partner

Chefkonsulent, Partner

Morten Fogsgaard

+45 20 65 77 41
mf@ukon.dk

Se også

Se også

Cases

Cases

tradium-img

Tradium

Tradium

Tradium

Tradium

En stærk og sammenhængende ledelsesstreng

En stærk og sammenhængende ledelsesstreng

En stærk og sammenhængende ledelsesstreng

En stærk og sammenhængende ledelsesstreng

sdu-img

Syddansk Universitet, NAT

Syddansk Universitet, NAT

Syddansk Universitet, NAT

Syddansk Universitet, NAT

Syddansk Universitet, NAT

Nærværende ledelse

Nærværende ledelse

Nærværende ledelse

Nærværende ledelse

odensekommune-img

Odense Kommune

Odense Kommune

Odense Kommune

Odense Kommune

Styrket sammenhæng på tværs – Fælles men ikke ens

Styrket sammenhæng på tværs – Fælles men ikke ens

Styrket sammenhæng på tværs – Fælles men ikke ens

Styrket sammenhæng på tværs – Fælles men ikke ens