fbpx

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

Aarhus Vand

Aarhus Vand

Aarhus Vand

Aarhus Vand

Aarhus Vand

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

Forandringsledelse, mindset for accelereret vækst, ledelsesteam

Forandringsledelse, mindset for accelereret vækst, ledelsesteam

Forandringsledelse, mindset for accelereret vækst, ledelsesteam

Forandringsledelse, mindset for accelereret vækst, ledelsesteam

Forandringsledelse, mindset for accelereret vækst, ledelsesteam

Intern proceslederuddannelse:

Certificerede procesledere
tackler stigende kompleksitet og forandringer i Aarhus Vand

Med en ambition om at være et af verdens førende vandselskaber, kommer man i Aarhus Vand til at påtage sig flere meget komplekse opgaver i tværgående samarbejder med mange forskellige aktører. Opgaver og udfordringer som i endnu højre grad kræver innovation, og hvor løsningerne ofte er ukendte eller uprøvet. Det stiller nye krav til organisationen. Man har derfor valgt at uddanne en lange række ledere og medarbejdere, så man får flere kompetencer til at lede de processer, der skal skabe den udviklingsbevægelse, man ønsker i Aarhus Vand.

Artikel-på-LinkedIn-1

”Den primær drivkraft bag initiativet har været det vilkår der hedder eskalerende forandring og mere komplekse problemstillinger. Det kaldte på en ny og supplerende faglighed i organisationen, som i højere grad kunne understøtte strategiudviklingen. Vi satte os for, at vi ville øge fagligheden i at forstå forandringer og designe de processer, der skal til for at løse komplekse opgaver og forandringsledelse." - Per Bach, Fagchef for procesledelse Aarhus Vand.

Fælles for deltagerne var, at de var særligt udvalgte med udgangspunkt i specifikke opgaver, som de skulle løse i organisationen. Forløbet blev således designet i tæt samspil mellem UKONs erfarne chefkonsulent Birgitte Kurup, og deltagernes nærmeste leder med udgangspunkt i træning og konkret opgaveløsning.

Hvert modul var bygget op omkring både undervisning og konkrete øvelser, og det var en forudsætning mellem hvert modul, at deltagerne fik trænet deres faglighed og nye værktøjer i deres hverdag. Sparring og feedback fra de øvrige procesledere og UKONs konsulenter var et afgørende element, som var indlagt i uddannelsen for at sikre udvikling og øget gennemslagskraft blandt deltagerne.

Dygtige og dedikerede medarbejdere og ledere og en stejl udviklingskurve har medvirkede til, at man i dag kan konstatere den ændring i organisationen, som man har haft brug for, for at støtte strategien og organisationen til at være i konstant forandring: 

Markante resultater:

  • Aktive og dygtige interne procesledere: Procesledelse er et håndværk, som skal trænes frem, og i Aarhus Vand har man nu en gruppe af dygtige procesledere i organisationen, som er certificeret og kan deres håndværk til fingerspidserne.

  • Flere bærer ledelsesopgaven: flere ledere har nu medarbejdere, som kan løfte forandringsprocesser, kan lede dem, designe dem og forstå dem.

  • En større robusthed: jo flere i organisationen der forstår noget om processer, jo større robusthed er der til at håndtere det, når det bliver komplekst og usikkert. Man er derfor bedre rustet til at håndtere forandring og skabe den ønskede udviklingsbevægelse.

  • Procesledelse og procesfacilitering er en kendt funktion og faglighed i hele organisationen: Med et solidt korps af ambassadører fra uddannelsesforløbet som bærer fagligheden videre ud i organisationen som rollemodeller for forandringer I Aarhus Vand. 

”Vi har flyttet organisationen. Vi kan se det på den måde, vi tilgår nye udfordringer på, den måde vi holder møder og workshops på, og de opgaver vi synes vi magter selv i stedet for at sætte eksterne facilitatorer ind. Vi har fået den forandring, vi har ønsket, og som har været nødvendig, fra den virksomhed vi var, til den virksomhed vi skal være, og som vi er i dag.” - Per Bach, Fagchef for procesledelse Aarhus Vand.

 

Har du spørgsmål til, hvordan vi designer og udvikler proceslederforløb, er du velkommen til at kontakte os eller række ud efter chefkonsulent Birgitte Kurup

BK
logo-footer
Eliteleverandor_badge_2021

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres, eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.  Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på 
Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

© 2023 UKON A/S Human results.

© 2023 UKON A/S Human results.

All rights reserved.

All rights reserved.