fbpx

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

Per Aarsleff A/S

Sydbank

Sydbank

Sydbank

Sydbank

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

Ledelsesudvikling, diversitet

Ledelsesprogrammer, Kultur, Performance, Lederudvikling.

Ledelsesprogrammer, Kultur, Performance, Lederudvikling.

Ledelsesprogrammer, Kultur, Performance, Lederudvikling.

Ledelsesprogrammer, Kultur, Performance, Lederudvikling.

Strategisk fokus på øget diversitet

Styrket ledelsesmuskel og performance

Styrket ledelsesmuskel og performance

Styrket ledelsesmuskel og performance

Styrket ledelsesmuskel og performance

Per Aarsleff A/S, Danmarks største entreprenørselskab med en omsætning på ca. 20 mia., satte med start i 2022 kønsdiversitet på den strategiske dagsorden. Ambitionen er at øge andelen af kvindelige ledere i koncernen – og som forudsætning herfor også opbygge en stærk pipeline af kvindelige talenter på medarbejderniveau.

Ambitionen er funderet i forskningsresultater, der dokumenterer positiv effekt af øget kønsdiversitet på virksomheders kultur og bundlinje samt i en erkendelse af, at virksomhedens fremtidige succes også afhænger af evnen til at tiltrække både mænd og kvinder.

UKON har samarbejdet tæt med Sydbank om at understøtte bankens strategiske ambition og de forretningsmæssige mål igennem fokuserede, high impact ledelsesprogrammer. Målet har været at skabe stærk og nærværende ledelse på alle ledelsesniveauer som motor for forandringer. ”Tæt-på-ledelse” har været bærende element som katalysator for holdbar implementering: Tæt på forretningen. Tæt på lederen. Tæt på medarbejderen.

UKON har samarbejdet tæt med Sydbank om at understøtte bankens strategiske ambition og de forretningsmæssige mål igennem fokuserede, high impact ledelsesprogrammer. Målet har været at skabe stærk og nærværende ledelse på alle ledelsesniveauer som motor for forandringer. ”Tæt-på-ledelse” har været bærende element som katalysator for holdbar implementering: Tæt på forretningen. Tæt på lederen. Tæt på medarbejderen.

UKON har samarbejdet tæt med Sydbank om at understøtte bankens strategiske ambition og de forretningsmæssige mål igennem fokuserede, high impact ledelsesprogrammer. Målet har været at skabe stærk og nærværende ledelse på alle ledelsesniveauer som motor for forandringer. ”Tæt-på-ledelse” har været bærende element som katalysator for holdbar implementering: Tæt på forretningen. Tæt på lederen. Tæt på medarbejderen.

UKON har samarbejdet tæt med Sydbank om at understøtte bankens strategiske ambition og de forretningsmæssige mål igennem fokuserede, high impact ledelsesprogrammer. Målet har været at skabe stærk og nærværende ledelse på alle ledelsesniveauer som motor for forandringer. ”Tæt-på-ledelse” har været bærende element som katalysator for holdbar implementering: Tæt på forretningen. Tæt på lederen. Tæt på medarbejderen.

farve_rgb

UKON har været Aarsleffs samarbejdspartner ift. at styrke den ledelsesmæssige viden og evne til at udnytte mulighederne i øget kønsdiversitet. Konkret har UKON leveret:

  • Analyse af de organisatoriske barrierer og muligheder for at få flere kvinder i ledende positioner i Aarsleff-koncernen. Vores erfaring er, at data er afgørende for at skabe erkendelse og motivation for forandring på et felt, hvor der er mange holdninger.

  • Ledelsesudvikling i form af opdateret viden om de forretningsmæssige effekter af øget kønsdiversitet samt biastræning med det mål at øge bevidstheden om egne tanke- og handlemønstre.

  • Sparring til ledere og ledergrupper på indsatser og ledelsesadfærd, der bidrager til fremme kønsdiversitet.

  • Udviklingsforløb for hele forretningsområder med det mål at engagere medarbejdere i tage medansvar for at skabe en kultur, hvor potentialerne i diversitet i bred forstand udnyttes bedst muligt.

 

• Strategi og mål i centrum: Lederudviklingen udvikles og gennemføres i overensstemmelse med den strategiske ambition, ledelsesrytmer og tæt på forretningsbehovene.

•  Tæt på den enkeltes praksis: Den forretningsmæssige opgave er i forgrunden, og i udviklingen af ledelsespotentialet arbejdes der tæt på den enkeltes ledelsespraksis.

•  Aktionslæring: Konkret ”hands on” arbejde sikrer at der arbejdes med reelle ledelsesopgaver i forhold til strategi og mål samtidig med, at egen læring og lederudvikling accelereres.

Programmerne har bidraget til dokumenteret fremgang i forretningsmæssig performance samt en accelerering af implementeringshastigheden og succesraten lokalt (i filialer og stabe) i forhold til aktuelle strategier, mål og forandringer. Deltagerne rapporterer derudover personligt om store personlige udviklingsryk.

• Strategi og mål i centrum: Lederudviklingen udvikles og gennemføres i overensstemmelse med den strategiske ambition, ledelsesrytmer og tæt på forretningsbehovene.

•  Tæt på den enkeltes praksis: Den forretningsmæssige opgave er i forgrunden, og i udviklingen af ledelsespotentialet arbejdes der tæt på den enkeltes ledelsespraksis.

•  Aktionslæring: Konkret ”hands on” arbejde sikrer at der arbejdes med reelle ledelsesopgaver i forhold til strategi og mål samtidig med, at egen læring og lederudvikling accelereres.

Programmerne har bidraget til dokumenteret fremgang i forretningsmæssig performance samt en accelerering af implementeringshastigheden og succesraten lokalt (i filialer og stabe) i forhold til aktuelle strategier, mål og forandringer. Deltagerne rapporterer derudover personligt om store personlige udviklingsryk.

• Strategi og mål i centrum: Lederudviklingen udvikles og gennemføres i overensstemmelse med den strategiske ambition, ledelsesrytmer og tæt på forretningsbehovene.

•  Tæt på den enkeltes praksis: Den forretningsmæssige opgave er i forgrunden, og i udviklingen af ledelsespotentialet arbejdes der tæt på den enkeltes ledelsespraksis.

•  Aktionslæring: Konkret ”hands on” arbejde sikrer at der arbejdes med reelle ledelsesopgaver i forhold til strategi og mål samtidig med, at egen læring og lederudvikling accelereres.

Programmerne har bidraget til dokumenteret fremgang i forretningsmæssig performance samt en accelerering af implementeringshastigheden og succesraten lokalt (i filialer og stabe) i forhold til aktuelle strategier, mål og forandringer. Deltagerne rapporterer derudover personligt om store personlige udviklingsryk.

• Strategi og mål i centrum: Lederudviklingen udvikles og gennemføres i overensstemmelse med den strategiske ambition, ledelsesrytmer og tæt på forretningsbehovene.

•  Tæt på den enkeltes praksis: Den forretningsmæssige opgave er i forgrunden, og i udviklingen af ledelsespotentialet arbejdes der tæt på den enkeltes ledelsespraksis.

•  Aktionslæring: Konkret ”hands on” arbejde sikrer at der arbejdes med reelle ledelsesopgaver i forhold til strategi og mål samtidig med, at egen læring og lederudvikling accelereres.

Programmerne har bidraget til dokumenteret fremgang i forretningsmæssig performance samt en accelerering af implementeringshastigheden og succesraten lokalt (i filialer og stabe) i forhold til aktuelle strategier, mål og forandringer. Deltagerne rapporterer derudover personligt om store personlige udviklingsryk.

logo-footer
Eliteleverandor_badge_2021

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres, eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.  Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på 
Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

© 2023 UKON A/S Human results.

© 2023 UKON A/S Human results.

All rights reserved.

All rights reserved.