fbpx

Fra brandslukning til digital transformation

Signe_HornRosted

Signe Horn Rosted blev CIO i Energinet på et tidspunkt, hvor Energinet stod overfor omfattende forandringer. Der var behov for at styrke IT-sikkerheden for at modsvare et øget trusselsbillede bl.a. afledt af krigen i Ukraine. Samtidig accelererede IT-investeringerne markant som følge af behov for udbygning af en digital infrastruktur til at understøtte den grønne omstilling. Forandringerne krævede en ny IT-strategi som fundament og digitale ambitioner til at sætte retning, men forudsætningen for at lykkes kom med etableringen af et stærkt lederteam med fælles kurs, koordinering og commitment.
Signe har med en stærk forandringstrang og et insisterende arbejde med at sikre fælles kurs og koordinering i ledelsen skabt en væsentlig transformation af den samlede IT-organisation. Det har ledt til tydelige resultater skabt af den samlede organisation. 
Signe selv, peger på lederteamets samarbejde som en central brik i denne succes.

Efter knap 13 år som international rådgiver, leder og Vice President i Energinet, overtog Signe Horn Rosted i marts 2022 stillingen som IT-direktør i Energinet. Organisationen befandt sig på en stejl opadgående vækstkurve med ambitiøse mål om IT-investeringer til at sikre vedvarende energiforsyning, udsigt til en omfattende digitalisering af interne arbejdsgange og ønsket om en bedre integration mellem IT og forretning. Belejligt var det derfor, at Signe altid har været drevet af en iboende trang til at skabe forandringer – med Signes egne ord ”at bygge noget op fra nyt eller fikse noget der er svært”.
Men selvom Signe brændte for opgaven og det store potentiale i at etablere digital infrastruktur i den grønne omstilling, så befandt hun sig, mere end nogensinde før, på ukendt grund. I de første otte måneder i den nye rolle, bestod Signes største ledelsesudfordring i brandslukning og i at afstå fra at kaste sig for langt ned i lavpraktisk problemløsning. Hun følte sig bundet af de operationelle udfordringer, og havde derfor svært ved at flytte sig derhen, hvor hun er særligt stærk – det overordnede strategiske og organisatoriske forandringsniveau. Samtidig udfordrede det nye komplekse IT-område hendes sædvanlige mønster med at stille op som enmandshær:
”Jeg gik ind med min værktøjskasse fra mine tidligere lederjobs – jeg har lange arme og lange arbejdstider, så når jeg knokler på, kan jeg overkomme meget. Jeg lærte på den hårde måde, at jeg, grundet det nye IT-tekniske domæne, i langt højere grad end tidligere, var afhængig af organisationen omkring mig. Jeg kunne ikke som tidligere bare ”fikse” tingene selv.”


Fuldt commitment, men manglende fælles retning

Efter et år som IT-direktør havde Signe i starten af 2023 samlet et nyt toplederteam. Sammen skulle de for alvor se fremad, rykke på den nye strategi og flytte organisationen. Signe var ikke et øjeblik i tvivl om, at hun havde ansat yderst kompetente og engagerede ledere, og hun mærkede, hvordan de alle var dybt dedikeret til arbejdet med at styrke et samlet Energinet gennem sikker IT-udvikling og drift, digital transformation og herunder implementeringen af generativ AI. Hurtigt blev det dog klart for hende, at de i lederteamet var vidt forskellige og præget af stor menneskelig og faglig diversitet og det endnu uøvede samarbejde. De manglede ord for den fælles opgave:
”Som team var vi overhovedet ikke i tvivl om vores commitment, men vi var ikke skarpe nok på vores fælles kurs – og koordinering havde vi intet af”.

Teamet var derimod optaget af de store forandringer inden for hvert af deres fagområder og fik ikke udnyttet deres faglige diversitet til at supplere hinanden og bruge hinanden godt i de komplekse ledelsesopgaver. Det krævede åbenlyst forandringer i teamsamarbejdet, hvis Signe og resten af ledergruppen skulle bryde med den hidtidige praksis – at skubbe hver deres problemer væk med dag-til-dag-brandslukning.

Tilbage i strategisk flyvehøjde

Det blev klart for Signe, at hun og teamet måtte arbejde mere målrettet på at bevæge sig ud af det operationelle rum for at komme op i strategisk flyvehøjde, hvor de for alvor kan rykke organisationen i fællesskab. For at lykkes, måtte det nye team stå sammen om de udfordrende ledelsesopgaver – og det gav anledning til at invitere teamet til et fælles udviklingsforløb med målet om at forløse det potentiale, Signe kunne se fra den første dag. Ifølge Signe, har forløbet resulteret i en tydelig fremdrift i lederteamet – fra isolerede ledelseserfaringer og faglighed til en synergi, hvor de er forbundet på en helt anden måde som ledelse. Gruppen har løftet det samlede potentiale, så summen af deres fælles ledelseskraft er blevet langt større end den individuelle leder i teamet. Derudover angriber de nu de tværorganisatoriske ledelsesudfordringer sammen:
”Vi står nu med et ledelsesrum i vores topledelse, hvor en leder kan lægge et svært problem ind på bordet og drøfte det åbent med den sårbarhed, det nu giver. Fordi vi har en tro på, at vores lederkolleger vil os det bedste, men også at de har kompetencerne til at hjælpe med at løse problemerne.”

Den sammenhængskraft, teamet nu oplever, ses blandt andet i et stærkt ønske om, på tværs af gruppen, at spille hinanden gode. Derudover er de lykkes med at række langt mere ud i forretningen, end de har gjort hidtil. Og det har givet dem energi til at løfte den vigtige opgave med at bringe det digitale i spil i hele organisationen, hvilket de ikke tidligere har fået udnyttet. Ifølge Signe, skal Energinet i fremtiden løse deres kerneopgaver på en anden måde, hvis de vil lykkes som virksomhed:
”Vi kan ikke bruge de samme værktøjer. Fremtidens infrastruktur er også digital – og data skal bidrage til at understøtte Energinets kerneforretning og skabe det fleksible energisystem. Derudover kommer generativ AI til at ændre vores forretning fuldstændigt. Det vil hæve bundniveauet og accelerere topniveauet. Det er ikke kun en teknologisk agenda, men i den grad en ledelsesmæssig og strategisk agenda at sikre, at vi som virksomhed kan realisere det potentiale som generativ AI skaber. Det er netop det, vi nu skal lykkes med – blandt andet i kraft af fælles kurs, koordinering og commitment i vores toplederteam – og resten af organisationen. ”

  
Med IT-direktør Signe Horn Rosted i spidsen har ledelsesteamet i Tech & Innovation med sine knap 500 medarbejdere en afgørende rolle for indfrielse af Energinets strategi. Digitalisering og innovation er enabelere for Energinets arbejde med at understøtte den grønne omstilling. Her bliver ledelse på tværs både ind i Tech & Innovation og ud mod Energinet og strategiske samarbejdspartnere helt afgørende.  

I foråret 2023 indledte Signe Horn Rosted, i samarbejde med Jette Lindhard og UKON, et fælles strategisk udviklingsprojekt med lederteamet. Samarbejdet er fortsat i gang i 2024.     
                                 
Kontakt

Design uden navn (1)

Adm. direktør, partner

Adm. direktør, partner

Adm. direktør, partner

Adm. direktør, partner

Adm. direktør, partner

Jette Lindhard

Jette Lindhard

Jette Lindhard

Jette Lindhard

Jette Lindhard

logo-footer
Eliteleverandor_badge_2021

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres, eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.  Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på 
Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

© 2023 UKON A/S Human results.

© 2023 UKON A/S Human results.

All rights reserved.

All rights reserved.