fbpx

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

Pædagogisk Enhed
Esbjerg Kommune

Pædagogisk Enhed
Esbjerg Kommune

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

Professionelt læringsfællesskab, konsulentrollen, aktionslæring, udviklingsprocesser online

Professionelt læringsfællesskab, konsulentrollen, aktionslæring

Udvikling af konsultative kompetencer og etablering af professionelt læringsfællesskab

Udvikling af konsultative kompetencer og etablering af professionelt læringsfællesskab

Udvikling af konsultative kompetencer og etablering af professionelt læringsfællesskab

Udvikling af konsultative kompetencer og etablering af professionelt læringsfællesskab

Udvikling af konsultative kompetencer og etablering af professionelt læringsfællesskab

I Esbjerg Kommune har man igangsat en særlig indsats for ordblinde elever med 7 ordblindekonsulenter og en programleder. Ordblindefaglighed gør det ikke alene, og som et supplement til de fagfaglige kompetencer blev der sammen med UKON igangsat et udviklingsspor, der satter fokus på de konsultative kompetencer og etablering af et professionelt læringsfællesskab blandt konsulenterne.

I Esbjerg Kommune har man igangsat en særlig indsats for ordblinde elever med 7 ordblindekonsulenter og en programleder. Ordblindefaglighed gør det ikke alene, og som et supplement til de fagfaglige kompetencer blev der igangsat et udviklingsspor, der satter fokus på de konsultative kompetencer og etablering af et professionelt læringsfællesskab blandt konsulenterne.

I Esbjerg Kommune har man igangsat en særlig indsats for ordblinde elever med 7 ordblindekonsulenter og en programleder. Ordblindefaglighed gør det ikke alene, og som et supplement til de fagfaglige kompetencer blev der igangsat et udviklingsspor, der satter fokus på de konsultative kompetencer og etablering af et professionelt læringsfællesskab blandt konsulenterne.

I Esbjerg Kommune har man igangsat en særlig indsats for ordblinde elever med 7 ordblindekonsulenter og en programleder. Ordblindefaglighed gør det ikke alene, og som et supplement til de fagfaglige kompetencer blev der igangsat et udviklingsspor, der satter fokus på de konsultative kompetencer og etablering af et professionelt læringsfællesskab blandt konsulenterne.

I Esbjerg Kommune har man igangsat en særlig indsats for ordblinde elever med 7 ordblindekonsulenter og en programleder. Ordblindefaglighed gør det ikke alene, og som et supplement til de fagfaglige kompetencer blev der igangsat et udviklingsspor, der satter fokus på de konsultative kompetencer og etablering af et professionelt læringsfællesskab blandt konsulenterne.

Esbjerg Rådhus 2019

Forløbet blev designet ud fra følgende principper: 

 • Tæt på den enkeltes inderside og yderside.
  Læring og udvikling sker, når vi går tæt på den enkelte og på konkrete opgaver og udfordringer. Formålet var at gøre det vedkommende og sikre, at hver enkelt fik arbejdet med det, der rykker.

 • Viden om konsulentrollen og læringsfællesskaber.
  Viden, værktøjer og metoder blev inddraget ad hoc, således at det både understøttede en generel kompetenceudvikling og samtidig tog afsæt i den konkrete og praksisnære virkelighed.

 • Aktionslæring.
  Handling er en forudsætning for læring, udvikling og effekt. Gennem forløbet blev der arbejdet med aktionslæring, hvor der blev arbejdet med nye tiltag og tilgange og samtidig sikret læringsopsamling på pitstops.

 • Det målrationelle og det dynamiske
  Et velfungerende samarbejde og opgaveløsning i et læringsfællesskab finder sted i et spændingsfelt mellem både det målrationelle og det dynamiske. Det målrationelle felt handler bl.a. om at udvikle et fælles afstemt billede af opgaver, mål, forpligtigelser, roller, bidrag m.v. Det dynamiske felt handler bl.a. om behov, følelser, gruppedynamikker, konflikthåndtering m.v. Der er gennem forløbet blevet arbejdet på begge niveauer.

Udvikling - også på distancen 

Forløbet strakte sig over et år. Forløbet blev afsluttet i et virtuelt rum, da det ikke var muligt for deltagerne at mødes fysisk. Deltagerne blev enige om, at det fysiske møde kan noget, som ikke kan erstattes med online-møder. Til gengæld oplevede de også fordele ved det online-møde, som var med til at nogle elementer omrking mødet blev strammet op og fungerede rigtig godt online. 

Efter forløbet siger ordblinderådgiverne:

”I forhold til konsulentrollen, er jeg blevet meget mere opmærksom på forskellen mellem formidlerrollen og konsulentrollen. Jeg er blevet mere opmærksom på at stille kvalificerede spørgsmål, med et ønske om at skabe refleksion og grobund for udvikling. Og så er Kate jo bare et fantastisk dejligt menneske at være sammen med”

”Jeg synes forløbet har været meget lærerigt. Kate har forstået at sætte fokus på vores forskelligheder og derigennem de forskellige styrker, vi kan bringe i spil i læringsfællesskabet”

Efter forløbet siger programlederen:

”Vi står nu som et etableret professionelt læringsfællesskab med fælles sprog og værktøjer til at sætte i spil i det efterfølgende konsulentarbejde”

”Vores samarbejde med Kate Holm Sørensen har været meget udbytterigt, fordi Kate hele vejen igennem har formået at lytte intenst til os, udfordre os passende, bibringe os relevante værktøjer og sikre helikopterperspektivet”

 

Forløbet blev designet ud fra følgende principper: 

 • Tæt på den enkeltes inderside og yderside.
  Læring og udvikling sker, når vi går tæt på den enkelte og på konkrete opgaver og udfordringer. Formålet var at gøre det vedkommende og sikre, at hver enkelt fik arbejdet med det, der rykker.

 • Viden om konsulentrollen og læringsfællesskaber.
  Viden, værktøjer og metoder blev inddraget ad hoc, således at det både understøttede en generel kompetenceudvikling og samtidig tog afsæt i den konkrete og praksisnære virkelighed.

 • Aktionslæring.
  Handling er en forudsætning for læring, udvikling og effekt. Gennem forløbet blev der arbejdet med aktionslæring, hvor der blev arbejdet med nye tiltag og tilgange og samtidig sikret læringsopsamling på pitstops.

 • Det målrationelle og det dynamiske
  Et velfungerende samarbejde og opgaveløsning i et læringsfællesskab finder sted i et spændingsfelt mellem både det målrationelle og det dynamiske. Det målrationelle felt handler bl.a. om at udvikle et fælles afstemt billede af opgaver, mål, forpligtigelser, roller, bidrag m.v. Det dynamiske felt handler bl.a. om behov, følelser, gruppedynamikker, konflikthåndtering m.v. Der er gennem forløbet blevet arbejdet på begge niveauer.

Udvikling - også på distancen 

Forløbet strakte sig over et år. Forløbet blev afsluttet i et virtuelt rum, da det ikke var muligt for deltagerne at mødes fysisk. Deltagerne blev enige om, at det fysiske møde kan noget, som ikke kan erstattes med online-møder. Til gengæld oplevede de også fordele ved det online-møde, som var med til at nogle elementer omrking mødet blev strammet op og fungerede rigtig godt online. 

Efter forløbet siger ordblinderådgiverne:

”I forhold til konsulentrollen, er jeg blevet meget mere opmærksom på forskellen mellem formidlerrollen og konsulentrollen. Jeg er blevet mere opmærksom på at stille kvalificerede spørgsmål, med et ønske om at skabe refleksion og grobund for udvikling. Og så er Kate jo bare et fantastisk dejligt menneske at være sammen med”

”Jeg synes forløbet har været meget lærerigt. Kate har forstået at sætte fokus på vores forskelligheder og derigennem de forskellige styrker, vi kan bringe i spil i læringsfællesskabet”

Efter forløbet siger programlederen:

”Vi står nu som et etableret professionelt læringsfællesskab med fælles sprog og værktøjer til at sætte i spil i det efterfølgende konsulentarbejde”

”Vores samarbejde med Kate Holm Sørensen har været meget udbytterigt, fordi Kate hele vejen igennem har formået at lytte intenst til os, udfordre os passende, bibringe os relevante værktøjer og sikre helikopterperspektivet”

 

Forløbet blev designet ud fra følgende principper: 

 • Tæt på den enkeltes inderside og yderside.
  Læring og udvikling sker, når vi går tæt på den enkelte og på konkrete opgaver og udfordringer. Formålet var at gøre det vedkommende og sikre, at hver enkelt fik arbejdet med det, der rykker.

 • Viden om konsulentrollen og læringsfællesskaber.
  Viden, værktøjer og metoder blev inddraget ad hoc, således at det både understøttede en generel kompetenceudvikling og samtidig tog afsæt i den konkrete og praksisnære virkelighed.

 • Aktionslæring.
  Handling er en forudsætning for læring, udvikling og effekt. Gennem forløbet blev der arbejdet med aktionslæring, hvor der blev arbejdet med nye tiltag og tilgange og samtidig sikret læringsopsamling på pitstops.

 • Det målrationelle og det dynamiske
  Et velfungerende samarbejde og opgaveløsning i et læringsfællesskab finder sted i et spændingsfelt mellem både det målrationelle og det dynamiske. Det målrationelle felt handler bl.a. om at udvikle et fælles afstemt billede af opgaver, mål, forpligtigelser, roller, bidrag m.v. Det dynamiske felt handler bl.a. om behov, følelser, gruppedynamikker, konflikthåndtering m.v. Der er gennem forløbet blevet arbejdet på begge niveauer.

Udvikling - også på distancen 

Forløbet strakte sig over et år. Forløbet blev afsluttet i et virtuelt rum, da det ikke var muligt for deltagerne at mødes fysisk. Deltagerne blev enige om, at det fysiske møde kan noget, som ikke kan erstattes med online-møder. Til gengæld oplevede de også fordele ved det online-møde, som var med til at nogle elementer omrking mødet blev strammet op og fungerede rigtig godt online. 

Efter forløbet siger ordblinderådgiverne:

”I forhold til konsulentrollen, er jeg blevet meget mere opmærksom på forskellen mellem formidlerrollen og konsulentrollen. Jeg er blevet mere opmærksom på at stille kvalificerede spørgsmål, med et ønske om at skabe refleksion og grobund for udvikling. Og så er Kate jo bare et fantastisk dejligt menneske at være sammen med”

”Jeg synes forløbet har været meget lærerigt. Kate har forstået at sætte fokus på vores forskelligheder og derigennem de forskellige styrker, vi kan bringe i spil i læringsfællesskabet”

Efter forløbet siger programlederen:

”Vi står nu som et etableret professionelt læringsfællesskab med fælles sprog og værktøjer til at sætte i spil i det efterfølgende konsulentarbejde”

”Vores samarbejde med Kate Holm Sørensen har været meget udbytterigt, fordi Kate hele vejen igennem har formået at lytte intenst til os, udfordre os passende, bibringe os relevante værktøjer og sikre helikopterperspektivet”

 

Forløbet blev designet ud fra følgende principper: 

 • Tæt på den enkeltes inderside og yderside.
  Læring og udvikling sker, når vi går tæt på den enkelte og på konkrete opgaver og udfordringer. Formålet var at gøre det vedkommende og sikre, at hver enkelt fik arbejdet med det, der rykker.

 • Viden om konsulentrollen og læringsfællesskaber.
  Viden, værktøjer og metoder blev inddraget ad hoc, således at det både understøttede en generel kompetenceudvikling og samtidig tog afsæt i den konkrete og praksisnære virkelighed.

 • Aktionslæring.
  Handling er en forudsætning for læring, udvikling og effekt. Gennem forløbet blev der arbejdet med aktionslæring, hvor der blev arbejdet med nye tiltag og tilgange og samtidig sikret læringsopsamling på pitstops.

 • Det målrationelle og det dynamiske
  Et velfungerende samarbejde og opgaveløsning i et læringsfællesskab finder sted i et spændingsfelt mellem både det målrationelle og det dynamiske. Det målrationelle felt handler bl.a. om at udvikle et fælles afstemt billede af opgaver, mål, forpligtigelser, roller, bidrag m.v. Det dynamiske felt handler bl.a. om behov, følelser, gruppedynamikker, konflikthåndtering m.v. Der er gennem forløbet blevet arbejdet på begge niveauer.

Udvikling - også på distancen 

Forløbet strakte sig over et år. Forløbet blev afsluttet i et virtuelt rum, da det ikke var muligt for deltagerne at mødes fysisk. Deltagerne blev enige om, at det fysiske møde kan noget, som ikke kan erstattes med online-møder. Til gengæld oplevede de også fordele ved det online-møde, som var med til at nogle elementer omrking mødet blev strammet op og fungerede rigtig godt online. 

Efter forløbet siger ordblinderådgiverne:

”I forhold til konsulentrollen, er jeg blevet meget mere opmærksom på forskellen mellem formidlerrollen og konsulentrollen. Jeg er blevet mere opmærksom på at stille kvalificerede spørgsmål, med et ønske om at skabe refleksion og grobund for udvikling. Og så er Kate jo bare et fantastisk dejligt menneske at være sammen med”

”Jeg synes forløbet har været meget lærerigt. Kate har forstået at sætte fokus på vores forskelligheder og derigennem de forskellige styrker, vi kan bringe i spil i læringsfællesskabet”

Efter forløbet siger programlederen:

”Vi står nu som et etableret professionelt læringsfællesskab med fælles sprog og værktøjer til at sætte i spil i det efterfølgende konsulentarbejde”

”Vores samarbejde med Kate Holm Sørensen har været meget udbytterigt, fordi Kate hele vejen igennem har formået at lytte intenst til os, udfordre os passende, bibringe os relevante værktøjer og sikre helikopterperspektivet”

 

Forløbet blev designet ud fra følgende principper: 

 • Tæt på den enkeltes inderside og yderside.
  Læring og udvikling sker, når vi går tæt på den enkelte og på konkrete opgaver og udfordringer. Formålet var at gøre det vedkommende og sikre, at hver enkelt fik arbejdet med det, der rykker.

 • Viden om konsulentrollen og læringsfællesskaber.
  Viden, værktøjer og metoder blev inddraget ad hoc, således at det både understøttede en generel kompetenceudvikling og samtidig tog afsæt i den konkrete og praksisnære virkelighed.

 • Aktionslæring.
  Handling er en forudsætning for læring, udvikling og effekt. Gennem forløbet blev der arbejdet med aktionslæring, hvor der blev arbejdet med nye tiltag og tilgange og samtidig sikret læringsopsamling på pitstops.

 • Det målrationelle og det dynamiske
  Et velfungerende samarbejde og opgaveløsning i et læringsfællesskab finder sted i et spændingsfelt mellem både det målrationelle og det dynamiske. Det målrationelle felt handler bl.a. om at udvikle et fælles afstemt billede af opgaver, mål, forpligtigelser, roller, bidrag m.v. Det dynamiske felt handler bl.a. om behov, følelser, gruppedynamikker, konflikthåndtering m.v. Der er gennem forløbet blevet arbejdet på begge niveauer.

Udvikling - også på distancen 

Forløbet strakte sig over et år. Forløbet blev afsluttet i et virtuelt rum, da det ikke var muligt for deltagerne at mødes fysisk. Deltagerne blev enige om, at det fysiske møde kan noget, som ikke kan erstattes med online-møder. Til gengæld oplevede de også fordele ved det online-møde, som var med til at nogle elementer omrking mødet blev strammet op og fungerede rigtig godt online. 

Efter forløbet siger ordblinderådgiverne:

”I forhold til konsulentrollen, er jeg blevet meget mere opmærksom på forskellen mellem formidlerrollen og konsulentrollen. Jeg er blevet mere opmærksom på at stille kvalificerede spørgsmål, med et ønske om at skabe refleksion og grobund for udvikling. Og så er Kate jo bare et fantastisk dejligt menneske at være sammen med”

”Jeg synes forløbet har været meget lærerigt. Kate har forstået at sætte fokus på vores forskelligheder og derigennem de forskellige styrker, vi kan bringe i spil i læringsfællesskabet”

Efter forløbet siger programlederen:

”Vi står nu som et etableret professionelt læringsfællesskab med fælles sprog og værktøjer til at sætte i spil i det efterfølgende konsulentarbejde”

”Vores samarbejde med Kate Holm Sørensen har været meget udbytterigt, fordi Kate hele vejen igennem har formået at lytte intenst til os, udfordre os passende, bibringe os relevante værktøjer og sikre helikopterperspektivet”

 

logo-footer
Eliteleverandor_badge_2021

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres, eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.  Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på 
Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

© 2023 UKON A/S Human results.

© 2023 UKON A/S Human results.

All rights reserved.

All rights reserved.