fbpx

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

Hvidovre kommune

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

procesledelse, undviklingsforløb

Internt udviklingsforløb for konsulenter:

Fælles sprog og toptunet værktøjskasse

I Center for Skole og Uddannelse i Hvidovre Kommune har man en vigtig opgave i at åbne verden for børn og unge, så de lærer mere og trives bedre år for år. En kerneopgave, der kræver dygtige og ambitiøse medarbejdere. Derfor har de sat sig et centralt mål om at have de bedste konsulenter i Danmark. Ambitiøse mål kræver ambitiøs ledelse, og derfor valgte man at søsætte et længerevarende udviklingsforløb med henblik på at styrke konsulentgruppens samlede kompetenceniveau.

pexels-pixabay-163064

At arbejde med konkrete og reelle opgaver fra deltagernes hverdag er DEN mest effektfulde udviklingsaktivitet. Derfor blev forløbet bygget op omkring moduler med både undervisning og praksisnær træning. Mellem modulerne arbejdede deltagerne med aktionslæring i mindre læringsgrupper, hvor der blev arbejdet med personlige prøvehandlinger og eksperimenter i forhold til egen adfærd og konkrete opgaver.

I konsulentarbejdet er det ofte den enkeltes inderside, som spænder ben for det modige konsulentarbejde. Derfor var et afgørende element arbejdet med den enkeltes personlige inderside, hvor deltagerne fik fat om det, der udfordrer dem i samspillet med kollegaerne eller overfor kunderne – med henblik på at løse opgaven bedst muligt og undgå at indersiden kan komme til at stå i vejen for optimal opgaveløsning.

Et godt udgangspunkt, en stejl udviklingskurve og en ambitiøs ledelse har medvirket til, at man knap et år inde i forløbet kan konstatere et tydeligt kompetenceløft blandt konsulenterne. Centeret er dermed godt på vej til at indfri den vigtige ambition.

 Markante resultater:

  • Fælles sprog og toptunet værktøjskasse: Konsulenterne løser opgaverne med afsæt i nyeste viden med værktøjer og metoder som afspejler moderne organisationer.   

  • Modige konsulenter: Arbejdet med den enkeltes inderside og udvikling har medvirket til, at konsulenterne i dag beskrives som modige konsulenter, der løber længere med opgaverne og står stærkere frem som konsulenter.

  • Et team: Der er bygget stærkere broer mellem faglighederne, og samarbejdet på tværs i teamet er styrket til stor gavn for kerneopgaven.

  • Fælles fagligt ståsted: På tværs af en divers gruppe med både ekspert- og proceskonsulenter med meget vekslende opgaver, har man fået fælles reference for, hvad det vil sige at være konsulent. Den fælles baseline har medvirket til en mærkbar forbedring og kontinuerlighed i konsulenternes leverancer.

”Når opgaverne ikke lykkedes før, så har vi manglet de rette værktøjer til at forstå, hvad der har stået i vejen. Efter forløbet har vi fået et helt nyt sprog, vi taler det samme sprog og har en fælles forståelse, som vi bruger hver evig eneste dag. Vi har fået øjnene op for alle de elementer, som er vigtige for, at opgaven lykkes. Det har været fuldstændig uundværligt. De fælles værktøjer, vi har fået sammen, gør, at vi er dygtigere – vi er simpelthen blevet dygtigere til opgaven." - Bettina Jacoby, Faglig leder ved fagligt Center i Hvidovre Kommune.

Har du spørgsmål til, hvordan vi designer og udvikler proceslederforløb, er du velkommen til at kontakte os eller række ud til chefkonsulent Marianne livijn.

www.jakoblerche.dk
logo-footer
Eliteleverandor_badge_2021

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres, eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.  Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på 
Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

© 2023 UKON A/S Human results.

© 2023 UKON A/S Human results.

All rights reserved.

All rights reserved.