fbpx

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

Kunde

FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab)

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

Keywords

Udviklingsforløb, Ledelsesteam

Gennem et lederudviklingsforløb over halvandet år har FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab) i samarbejde med UKON
skabt fælles kurs, koordinering og commitment på tværs af organisationen.
  

 

Ledelsesteam som strategisk muskel 

Et opgør med silokultur, mikrostyring og manglende ledelsesretning blev afsættet for et nyt kapitel i FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab). Her har ledergruppen for alvor taget hul på træningen af den ledelsesmuskel, der nu bærer organisationen fremad – og effekten er til at få øje på: Et nyt fælles ledelsessprog, øget samarbejde på tværs af afdelinger – og innovation der har ledt til markante CO2-reduktioner i organisationens byggeprojekter.

victor-freitas-vqDAUejnwKw-unsplash

”Nogle gange ser man ikke de små udviklingsryk, man tager. Ledelse er en muskel, vi har trænet langsomt, men konsekvent” 
– Jacob Michaelsen, direktør i FAB. 

 

Et definitivt opgør med fortidens manglende ledelseskurs

Der blev rusket godt og grundigt op i den vante kultur, da FAB for knap otte år siden fik ny ledelse. 
Tidligere var der tradition for at gøre, som man altid havde gjort. Det handlede om at lede opgaver frem for mennesker. Byggeprojekterne løb med al opmærksomheden, mens ledelse af medarbejdere udeblev. Man ville ikke blande sig i hinandens ansvarsområder, medmindre man blev spurgt – og dét gav næring til den herskende silokultur, hvor strategien aldrig nåede ud i organisationens kroge.

”Vi stod med en organisation, der havde brug for en ny forståelsesramme for ledelse. Vi måtte starte fra scratch med vores samarbejde som ledelsesteam: Hvordan skal vi samarbejde om at lykkes? Hvordan bruger vi vores forskellighed til at bygge et stærkt samarbejde? Og hvordan arbejder vi med strategi?” – Jacob Michaelsen, direktør i FAB. 

 

Hverdagens udfordringer som træningsbane 

Da ledelsen i foråret 2021 indledte samarbejdet med UKON, var den første afgørende opgave at tegne et fælles situationsbillede af organisationen. Ledergruppen fik identificeret de vigtigste ledelsesopgaver, og hverdagens virkelige udfordringer blev dermed genstand for processen. Arbejdet bestod blandt andet i at identificere områder med gensidig afhængighed på tværs af afdelinger – for på den måde at skabe forståelse for organisationens vigtige grænsekrydsende samarbejde. 
Også ledergruppens interne samarbejde fik et grundigt eftersyn, hvilket har resulteret i en fælles tilgang til at håndtere konflikter og langt større transparens og tryghed i de professionelle relationer.

 

Drift og udvikling er hinandens forudsætning

FAB er et godt eksempel på en organisation, der er lykkes med at forene daglig drift og kontinuerlig ledelses- og organisationsudvikling. Med den styrkede ledelsesmuskel er innovation blevet en fast forankret del af bygge- og udviklingsprojekterne – med en klar ambition om at tage organisationens samfundsansvar alvorligt.

Ambitionen kommer blandt andet til udtryk i FAB’s grønne indsatsområde, der har ledt til væsentlige CO2-reduktioner i boligbyggerierne. På samme måde har FAB haft succes med et ladestander-projekt, der tilbyder viden og værktøjer til andre almene boligorganisationer, der ønsker at indtænke elbiler og ladeløsninger i deres boligområder.

Målet om fortsat at dygtiggøre sig som organisation kommer særligt til udtryk i den kontinuerlige udvikling af medarbejdernes kompetencer. Et fælles læringsforløb, der er faciliteret i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, sikrer, at medarbejderne har de bedste forudsætninger for at løse dagligdagens opgaver, og at FAB fortsat er en attraktiv arbejdsplads.

 Det næste udviklingsryk for ledelsen i FAB består i at få næste ledelseslag med inspektører og driftsledere endnu bedre onboardet i den fælles ledelsesforståelse.

 

 Markante resultater:

  • Fælles ledelsessprog
    FAB har skabt en fælles forståelse af ledelse som en holdsport, og noget de producerer i fællesskab gennem kurs, koordinering og commitment. Særligt er ”commitment” blevet et vigtigt ord i det nye fælles vokabular. 

  • Brobygning mellem siloer
    I FAB vil man involvere sig i hinandens ansvarsområder. Organisationen er lykkes med at skabe forbindelse mellem interne siloer, så medarbejdere og ledere nu tager fælles ansvar på tværs af byggeprojekter og fagområder, hvilket har resulteret i en mere sammenhængende organisation. 

  • Transparens og effektive arbejdsgange
    FAB oplever, at de har mere værdiskabende møder i den øverste ledergruppe. Ledergruppen har blandt andet brudt barrierer i forhold til at gå tæt på hinanden i det professionelle samarbejde, og de har skabt en struktur med færre, men mere effektive møder.

Har du spørgsmål til, hvordan vi faciliterer udviklingsforløb for ledergrupper, er du velkommen til at kontakte os eller række ud til chefkonsulent Kate Holm Sørensen. 

Kate

Læs også:

impact-img

Impact

Impact

Impact

Impact

Fagspecialister skal også lave ledelse

Fagspecialister skal også lave ledelse

Fagspecialister skal også lave ledelse

odensekommune-img

Odense Kommune

Odense Kommune

Odense Kommune

Odense Kommune

Styrket sammenhæng på tværs – Fælles men ikke ens

Styrket sammenhæng på tværs – Fælles men ikke ens

Styrket sammenhæng på tværs – Fælles men ikke ens

logo-footer
Eliteleverandor_badge_2021

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres, eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.  Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

UKON er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse.

Vi hjælper ledere, når ambitiøse mål skal realiseres eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på 
Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedininfo@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

info@ukon.dk
+45 86261366

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus N

Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

CVR nr. 1618 0343

Find os på:

Linkedin

© 2023 UKON A/S Human results.

© 2023 UKON A/S Human results.

All rights reserved.

All rights reserved.